Kungl. Konsthögskolans Vårutställningar 2014

  • 28 maj 2014 – 14 jun 2014
  • Övre galleriet
  • Stora galleriet

Kandidatutställningen

Utställningen är en del av Kungl. Konsthögskolans

Vårutställningar 2014.

Se Kungl. Konsthögskolans hemsida för mer
information www.kkh.se

Mytverkstad – om samtidskonstens fem myter 
Konstgrupp Almedalen (KA) och årets kandidatstudenter vid Kungl. Konsthögskolan håller mytverkstaden i samarbete med Konstnärshuset/SKF, torsdag 12/6
kl. 17-18.30
.