”Uthuggen & armerad: Skulptörförbundet" installationsvy. Foto: SKF/Konstnärshuset.

Om oss

En unik och öppen plats för konst och kultur – samtid, tradition och framtid mitt i Stockholm.

Svenska Konstnärernas Förening (SKF) bildades 1890. Man började redan då drömma om och planera för ett gemensamt hus för alla svenska konstnärer. År 1899 blev drömmen förverkligad och Konstnärshuset stod klart.

Konstnärshuset är byggnadsminne sedan 1999. Dess fasadgestaltning är ett av få exempel på venetiansk arkitektur i Sverige. Byggnaden präglas av stor konstnärlighet och hantverksskicklighet och flera kända konstnärer, konsthantverkare och arkitekter har utfört arbete i och på huset. SKF äger 5/7 av Konstnärshuset, medan Konstnärsklubben har sina lokaler på våning 2 och äger 2/7.

SKF/Konstnärshusets huvudsakliga verksamhet består av konstutställningar, seminarier, föreläsningar och workshops. 2020 tillträdde Alida Ivanov som konstnärlig ledare och Ashik Zaman som curator för utställnings-och programverksamheten. SKF bedriver även medlemsverksamhet, uthyrning av husets olika lokaler och har ansvaret för Konstnärshusets förvaltande genom ett fastighetsförvaltningsbolag. Varje år delar SKF ut stipendier till yrkesverksamma konstnärer. SKF har idag ungefär 800 medlemmar som är yrkesverksamma konstnärer.

På Konstnärshuset arbetar SKF med försäljning av sina medlemmars konst i husets Showroom.