Showroom

Välkommen till SKF/Konstnärshusets Showroom!

Vårt Showroom erbjuder ett rikt utbud av konstverk till försäljning. Kommissionsförsäljning i olika former har alltid förekommit på Konstnärshuset. 

År 1970 överlät dåvarande intendenten på Konstnärshuset, Lars Stenstad, tredje våningen till en grupp grafiker som öppnade ett galleri för grafik till försäljning. Gruppen arbetade tillsammans i drygt 30 år och gjorde hundratals utställningar under den tiden. År 1996 tog SKF över galleriet och Anita Sundström blev föreståndare för verksamheten och valde  utställare i samråd med ledningen för Stora galleriet. Efter en tid rörde man sig från att bara visa och sälja grafik till ett större samförstånd med den övriga verksamheten i huset och började inrikta sig mer på att sälja SKFs medlemmars konstverk. 

Detta blev en övergång från Grafikgalleriet till Showroom, en period som sköttes av dåvarande föreståndaren för Grafikgalleriet Laila Hedlund och Göran Uby. År 2013 blev det klart att Konstnärshuset befäste sitt Showroom som en plats för försäljning med en egen lokal medan tredje våningen i huset blev Lilla galleriet. Göran Uby var ansvarig för försäljningen fram till 2018 då Hedwig Edsforth tog över. 

Idag är vårt Showroom en förlängning av hela verksamheten. Genom Showroom får våra medlemmar inte bara hjälp till kommersiell representation utan får även synas i olika sammanhang utanför Konstnärshuset såsom på Konstnärsbaren och andra företag. 

I vår bilddatabas finns ett stort antal konstnärer representerade. Välkommen att ta en titt!

Information

Hedwig Edsforth
Telefon: 08 611 72 32
Mejl: showroom@konstnarshuset.org