Medlem

SKF är Sveriges äldsta konstnärsdrivna förening för yrkesverksamma konstnärer

Som medlem i Svenska Konstnärernas Förening (SKF) har du möjlighet att ta del av en plats och organisation där dina idéer och projekt kan förverkligas. SKF/Konstnärshuset är ett vitalt forum där utställnings- och föreningsverksamheten präglas av hög kvalitet, mångfald, tillgänglighet och dynamik. Vill du vara en del av det?

Idag består föreningen av ungefär 900 konstnärer. Våra medlemmar får många förmåner såsom söka SKFs stipendier, ställa ut på våra årliga medlemsutställningar, samt ansöka utställning i Övre Galleriet på Konstnärshuset och möjlighet att ställa ut och sälja dina verk via SKFs Showroom.

Om du är yrkesverksam bild- och formkonstnär är du välkommen att bli medlem!

Förmåner som medlem inkluderar:

Medlemsavgift

T.o.m. 29 års ålder = 250 kr (OBS! Kostnadsfritt första året)
Fr.o.m. 30 t.o.m. 64 års ålder = 500 kr
Vid fyllda 65 år = 250 kr