SKF Vinterutställning 2016

  • 10 dec 2016 – 21 dec 2016
  • Övre galleriet
  • Stora galleriet

Loggbok

160 medlemmar från SKF visar varsitt verk med Loggbok som tema eller utgångspunkt.

En loggbok är en bok där man löpande, i kronologisk ordning, antecknar uppgifter om vad som händer ombord på ett fartyg vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan. Under sjöresan införs anteckningar allt eftersom resan framskrider, med uppgifter om fart, kurs, position, avverkad distans och händelser ombord. ”Vi har kommit ur kurs”, var kaptenens sista anteckning i loggboken…

Synonymer: dagbok, journal, liggare, logg; skeppsdagbok, fartygsjournal.

Om Loggbok

Varför har vi då valt Loggbok som tema?

En Loggbok kan vara både något högst konkret och något poetiskt, abstrakt.

En Loggbok kan ta formen av en dagbok i text och bilder, minnesanteckningar.

Ordet loggbok ger associationer till hav, äventyr och resor, vi tänker på havet som symbol för det omedvetna, för drömmar och undermedvetna strömmar…

men Loggbok kan också utgöras av anteckningar från det lågmälda, från vardagen, anteckningar från en handling på Konsum eller ett besök i tvättstugan …

Loggbok kan även återge en konstnärlig arbetsprocess

Loggbok kan ge en förnimmelse av tid som passerat, eller utgöra en skildring av nuet, det som pågår, skeenden i det omedelbara, i närheten.

Vi tänker på loggbok som ett begrepp för något levande, någonting vackert, som ett minne, en tråd, en tanke, anteckningar.

Loggboken behövs för att hålla kurs och styrfart.

Loggboken utgör noggranna anteckningar om vad som händer ombord på fartyget, och då tänker vi på fartyget i utvidgad bemärkelse.

En loggbok kan vara en slags själv-observation i överförd bemärkelse, introspektion.

En loggbok är ett viktigt dokument, ett slags bevis.

Att föra loggbok kräver noggrannhet och nit.

En loggbok är ärligt redovisande, den är fri från skönmålning.

Bilden vi har valt som utgångspunkt är ett klassiskt citat på latin, ett dött språk som fortfarande bär på universella betydelser och tolkningar.

”Amor vincit omnia, et nos cedamos amori” (Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken) en tatuerad längtan på en ung rygg. Tatuering är färsk, den ser ut att göra ont, ömma i huden, en rispad anteckning, ett minne, en loggbok?

Vi tänker på kärlek i förening med smärta…

Är det så att kärleken övervinner allt? Vi människor hänger oss åt kärleken, det finns inbyggt i vårt väsen.

Bilden minner om havet som skiljer oss åt, vi tänker på avstånd och på det nära, på det intima, hud, beröring…

Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken!

 

Celia Prado, konstnärlig ledare

Anna Stina Rehnström, administratör