Stina Siljing, Eclipse, installationsbild Eldhunden. Foto: SKF/KONSTNÄRSHUSET

STINA SILJING

  • 10 feb – 10 mar
  • Eldhunden

Eclipse

Öppettider: fredag kl. 14.00-18.00 och lördag-söndag kl. 12.00-16.00. Grupper kan komma övriga tider efter överenskommelse.

Konstnärssamtal söndag den 10/3 på Eldhunden. Samtalet mellan Stina Siljing och SKF:s konstnärliga ledare Alida Ivanov börjar kl. 14.00.

Utställningstext: Stina Siljing

”Vad finns kvar när själva livet försvinner?

Delar av träd kantar min väg. Jag omformar, tar bort, lägger till.
Längs väggarna i ateljén står de, somliga stumma ännu. Andra direkt och omedelbart påträngande. Det är som ett samarbete där det efter en tid blir tydligt vad som ska göras, som att de talar till mig. Processen kan gå snabbt men även ta lång tid. Det behövs tålamod och mod att lyssna.

Tankar om hur människor och träd vid en första anblick kan se friska ut. På insidan pågår en helt annan process. En förgiftad miljö för både människan, djuren och växter leder till långsam stagnation och utplåning.

Kampen att anpassa sig, att passa in.

Omgivningens toxicitet och stress leder till effekter i allt levande. En önskan om att inte vilja leva blir till ett reellt alternativ. Min son tog sitt liv vid 27 års ålder. Det handlar om att inte hitta sin väg bland alla alternativa vägar, men att ändå tvingas att välja.

Självmord, psykisk ohälsa och döden är tabu men blev medresenärer i mitt liv.
Det handlar om gränslös kärlek och bottenlös sorg. Det privata blir allmängiltigt. En katharsis, ett frigörande och renande av de känslor som verken ger upphov till. Döden som transition istället för ett slut. Till ett nytt liv eller tillbaka till naturens livgivande kretslopp med ambition om att nå acceptans.
Tråden, cirkeln och trädens årsringar.

Några steg tillbaka. Sedan vidare framåt. För att man måste, för att man kan.”

Läs en intervju med Stina Siljing.

Om konstnären:
Stina Siljing (f. 62 i Malmö) bor och verkar i Kalmar. Utbildad på Nordiska konstskolan i Kokkola, Finland. Arbetar med olika material som plåt, trä, film och objekt. Hon har även uppdrag som konstkonsult för olika regioner och kommuner i södra Sverige.

Hitta hit: Eldhundens adress är Stora Mossens Backe 14. Lokalen ligger på gatuplan, mitt emot en lekplats. Här kan du se en bild på ingången.

Den här utställningen får stöd från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.