Stefan Lindqvist, Utan titel, akvarell på papper, b: 106 cm h: 76 cm

Stefan Lindqvist och Åsa Carnelid-Wickman

  • 21 feb 2022 – 23 apr 2022
  • Konstnärsbaren

KONST PÅ KB

Vårt Showroom visar kontinuerligt utställningar på Restaurang KB. 21 februari öppnar vi en ny uställningsperiod då med Stefan Lindqvist i Stora Matsalen och Åsa Carnelid-Wickman i Lilla Matsalen.

Stefan Lindqvist är född i Karlstad 1965, bor och arbetar i Stockholm. ”En målning startar alltid med en plats som jag känner väl, en plats jag besökt tidigare, ibland passerar varje dag. I bilden söker jag känslan, tystnaden, försöker få tiden att stanna för ett ögonblick.”
Representerad bl a hos Statens konstråd, Nationalmuseum Stockholm, Moderna Museet Stockholm, British Museum London och Konstakademins samlingar.

 

Åsa Carnelid-Wickman är född 1957 bor och arbetar i Stockholm. ”En fascination för skogen har utgjort Åsa Carnelid-Wickmans konstnärliga utforskning sedan en dryg tioårsperidod. Hon arbetar huvudsakligen med fotografiskt bildmaterial men är i grunden målare och måleriet är fortfarande en referens eller utgångspunkt. Det finns ett oavbrutet intresse för trädens täta grenar, ljusets spel, stammarnas mönster, granens form, vegetationen på marken, barren och lövträdens blad. Det står för någonting större än oss själva, för livet och dess förgänglighet, ett möte med det ursprungliga och existentiella. Något som finns under och bakom det man ser. Skogen kan vara hotfull och den är hotad.

-Vägen från större måleriska landskap och dit där jag befinner mig i dag har gått via stora teckningar med smala linjer, liknande broderi eller textila formationer. Jag gillar ytan och hur den beskriver strukturer och mönster. Speglingar har funnits med, både bildmässigt och som en slags poetisk reflektion. I två av mina  större projekt – en utsmyckning på Danderyds sjukhus ”Gläntor och hemligheter i skogiga trakter” och en separatutställning ”Within Forests” i Tomelilla konsthall är skog och speglingar i centrum. Jag har här arbetat med teman som identitet, drömmar, minnen och skogens mystik. Jag har vidare arbetat med sekvenser av små nattbilder, där tystnaden råder i tillfälliga gläntor och detaljer uppenbaras när ljuset sveper förbi. I andra är det tät vegetation, där grenarnas teckning och ljuset ger platsen en betydelse av evig tid. Grenar, kvistar och barr plockas längs stigar och blir till nya bilder. Möten med skogens bränder sätter avtryck.”

Åsa Carnelid-Wickman, Stockholm februari  2022