Vinjettbild: Cecilia Parsberg, Jag har haft mitt skal omkring mig sedan jag föddes (2012)

SKF Vårutställning 2019

  • 25 maj 2019 – 16 jun 2019
  • Loungen
  • Övre galleriet
  • Stora galleriet

ÅRSRINGAR

Välkommen till en myllrande utställning på alla plan, i alla storlekar, rik på skiftande uttryck, tekniker och infallsvinklar!

Utställningsansvariga: Ninna Cavallin och Anna Stina Rehnström

 

Årsringar är ett mönster som skapas vid en organisms tillväxt och syns tydligast på många träd och på vissa fiskars gällock.

På träd som växer i tempererade områden skapas mönstret av att den ved som bildas under våren och försommaren är ljusare och den som bildas på sensommaren och hösten är mörkare. Färgskillnaden beror huvudsakligen på vedens täthet, men också på att den mörkare höstveden har högre ligninhalt. På vintern sker ingen tillväxt.

I ett tvärsnitt av stammen kan man räkna antalet ringar och på så vis få veta antalet år som trädet vuxit vid den nivå där snittet gjorts.

Man kan även se hur tillväxten växlat mellan olika år.

Breda årsringar vid bra tillväxt, smala vid dålig tillväxt och den kortsiktiga variationen beror huvudsakligen på väderförhållanden.

Ringarna blir smalare allterftersom trädet blir äldre.

Sett över trädets hela livscykel har unga träd oftast en betydligt snabbare tillväxt än äldre. Tillväxtens avtagande följer ofta i grunden en negativ exponentiell kurva, även om störningar och avvikelser är vanliga.

Små träd kan exempelvis ofta stå undertryckta, och därmed hindras i sin tillväxt den första perioden.

Trädens årsringar är ofta mer eller mindre asymmetriska, beroende på att trädet har viss förmåga att omfördela sin tillväxt för att möta mekanisk påverkan genom t.ex. vindtryck, barkskador och liknande.

Årsringar kan alltså ha något varierande tjocklek på olika delar av trädet.

Om trädet varaktigt lutar bildas tjurved på nedersidan.

Deltagande konstnärer:

Agneta Björklund, Agneta Flock, Agneta Toråker, Agneta Wallerman, Alexei Svetlov, Alma Schreck, Amalia Årfelt, Ana María Lorenzen, Andreas MATZE Brimberg, Anita Ullerstam, Anja Helminen, Ann Frössén, Anna Hesselgren, Anna Kinbom, Anna Nordin, Anna-Lena Johansson, Anne Terselius Claridge, Annelie Krantz, Anne-Lie Larsson Ljung, Anneli Nise, Annica Einarson, AnnMari Brenckert, Arne Niklasson, Barbro Andersson, Barbro Hedström, Barbro M Ljungdahl, Berta Guerra Aredal, Birgitta Heiling, Birgitta Lorentzon, Birgitta Sabelsköld, Birgitta Samuelsson, Birgitta Wennerling, Bo Ljung, Britt-Ingrid Persson BIP, Camilla Bergman, Carin Thoor, Carina Moberg Eyre, Carl Schubert Carmen Lindahl, Carola Hedman, Caroline Schlyter, Catti Åselius Lidbeck, Cecilia Parsberg, Charlotte Hedberg Christina Hedlund, Christina Ringsberg, Christina Rosenkvist, Christina Werne Norrman, Claes Levander Claes, Magnus Langenborg, Dan Wedegren, Dascha Esselius, Daniela Hedman, Dina Hviid, Disa Törner, Ebba Jordelius, Elinor Weman, Elisabet Malmström, Eva Bergenwall, Ewa Brodin, Eva Ljungdahl, Eva Molander, Eva Nyberg, Eva Pagmar, Eva-Mia Sjölin, Eva Rodenius, Ewa Carlsson, Filippa von Krusenstjerna, Galina Davydtchenko, Gertrud Nordin, Gilbert Mattsson, Gun Öström Gratzer, Gunilla Daga, Gunilla Larsén, Gunvor Larsson, Hans Esse Esselius, Hans Åkerlund, Heike Ahrends, Helena Elfgren, Henrik Eriksson, Henrik Olsson, Humlan Lange, Håkan Bring, Ijah Reveman, Inga Tomenius-Wihlbor, Ingegerd T Ahlén, Ingela Hageman, Ingert Eriksson, Ingrid Jonsson, Ingrid Strååt Irene Forssten, Irina Lindqvist, Jakob Anckarsvärd, Jan Rydén, Jeanette Fyhr, Joakim Norrman, Johan Carlén Johanna Henriksson, Johanna Schartau, John Eyre , Jonas Fredén, Jonas Soydan, Karin Ek, Karin Nordgren, Karl Patric Näsman, Katarzyna Piorek, Kathie Pettersson, Kerro Holmberg, Kersti Rågfelt Strandberg, Kerstin Skjöld, Kristoffer Jeglinski, Lara Simonof, Lars Göran Nilsson, Lars Olsson, Leif B Larsson, Lena Hjelm, Lena Stjernström, Lena Wahlstedt, Lenka Jonesson, Deker Lillemor Boman, Carlén Lina Hagerman, Lise Lundgren, Lise Romare, Lotta Barlach, Lotta Enocsson, Lotta Hellström, Lotta Melanton, Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski, Ludvig Gustavsson, Magdalena Stiernborg, Maija Eloranta, Malin Palm, Mari Kretz, Maria Lilja, Maria Lundmark, Maria Montner, Marianne Danielson, Marianne Lundblad, Marianne Svedberg, Marie Ericson, Marjana Pahor, Martha Ander, Mia Andrée, Mia Idar, Moja Adlersson, MonaLisa Brieditis, Monika Kiviniemi, Monika Masser, Nhat Pham, Noomi Engström Alvestrand, PMP, Olof Thiel, Patrik Qvist, Per Carm, Philiph Luik, Renée Lord Richard Frisendahl, Roland K Nilsson, Rolf Lindegren , Rose Britten, Austin Rut Brangmo Shahrzad Nikzad, Siri Iversen-Ejve, Siv Åsenlund Siegfried Heim, Stina Melanton, Susanna Salifou Nygren, Susanne Högdahl Holm, Susanne Segerholm, Susann Wallander, Svenerik Jakobsson, Thelma Emen, Thérèse Hagberg, Thomas Carlsson, Tia Johansson, Tibor Jaeger, Tomas Lidén, Tomas Robefelt, Tommy Strömberg, Ulla Grytt, Ulla Moström, Unn Magnussen, Veine Johansson, Veroni Ankarcrona, Veronica Cornils Berg, Victoria Lekander, Werner Janson, Windy Fur Rundgren, Wolfgang Lehmann, Yemisi Wilson Ylva Håkansson Byström, Åsa Carnelid-Wickman, Åsa Kvissberg, Åsa Landström, Åsa Schick