I utställningen Rörelser visas ett urval av denna interaktion mellan fysisk närvaro och upplösning. Målningarna vill generera, genom måleriets vibrerande materialitet, en känsla av att framträdandet är under ständig förhandling i relation till situationen, både i bildens rum och i det vidsträckta rummet. Utställningens titel är ett förslag till dessa skilda men ändå sammanlänkande rörelser. Utställningens curator är Lina Astrup.

Sixten Sandra går MFA på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon är född 1990, är verksam i Stockholm och har en BFA från Konstuniversitet Helsingfors och har gått ett utbytesår på Akademie der bildenden Künste i Wien. Hon har visat sina arbeten i Köpenhamn på Kunsthal Charlottenborg, Impropper Wall i Wien och på Accelerator i Stockholm.