C. Grace Chang, 2023

Save Your Hail Marys!

  • 19 aug 2023 – 16 sep 2023
  • Eldhunden

Save Your Hail Marys! 

Konstnärer: C. Grace Chang, Leonela Lilja, Daniel Feng, Håkan Bring, Hinni Huttunen och Leonie Dahlström

Curatorer: Ashik Zaman, Ifra Shariq och Yul Cho
Öppettider: fredag-lördag kl. 12-16 och enligt överenskommelse
Vernissage 19 augusti kl. 13-16
Hitta hit: Stora Mossens Backe 14 (lokalen är på gatuplan vid en innergård, mitt emot en lekplats)

Den mest inspirerade utställningen jag sett på länge såg jag i Chicago tidigare under sommaren på The Renaissance Society. En utställning helt utan titel, utställningstext och till och med utan en angivelse av de medverkande konstnärerna. Endast en bild på skådespelaren Robert Pattinson figurerade i samband med utställningen jämte relevanta datum. Syftet var att åsidosätta de konventioner som råder i en hur utställning kommuniceras mot publik.

Den nu långa arbetsprocessen med den här utställningen har inrymt samtal så som om vilka queera konstnärer som idag får utrymme att synas i medier och berätta sina historier; hur ålder och ”skönhetskapital” tycks inverka på utfallet, och vidare hur icke-vita konstnärers konst förvaltas genom mellanhand och återges till publik. Det skulle därför kunna vara lätt att slentrianmässigt säga att utställningen handlar om just sådana saker. Men det känns inte motiverat att göra en sådan överdriven ansats att uttömligt summa summarum skohornsaktigt berätta om vad utställningen som helhet handlar om.

Vi har en uppseendeväckande titel som säkert väcker förundran. Titeln sattes med ”glimt” och humor i tonen, och med vördnad för queerheten som betackar sig ”besvärjelser” av böner mot den. Men titeln fungerar också dubbeltydigt i tillgivenheten för de egna familjära och generationella relationerna.

De nyligen utexaminerade curatorerna Yul Cho och Ifra Shariq har bjudits in i curatorsgruppen med en insikt om behovet att konstvärlden möjliggör för nya curatorer att verka, och att det är ett ansvar som delvis åligger institutioner liksom vår.

I övrigt följer här några ”taglines” som svarar mot utställningsinnehållet endast i del, med möjliga ingångar till den.

Hittade en skev hästsko som liten – tur i oturen 

Adopterades vid barnsben – bytte tillbaka namn från Sara till Leonela

Förrumsligandet av sorg, glädje, minne och tillväxt över tid – samtliga vågor i samma hav

Ansikte mot ansikte med det desperata begärets ansikte 

Det obsoleta fenomenet Playgirls underförstådda målgrupp

Innehade huvudrollen i filmisk gay kärlekshistoria långt före dylika skildringar i populärkultur 

Badrummets kärlek ända in i kaklet! 

Ashik Zaman

Om konstnärerna:

Läs mer om konstnärerna här.

SKF/Konstnärshuset har stöd från Kulturrådet och Stockholms stad.