Richard G Carlsson, "Ataxia /Oreda", installationsvy. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Richard G. Carlsson

  • 8 mar 2018 – 1 apr 2018
  • Stora galleriet

Ataxia/Oreda

Richard G Carlsson presenterade sin utställning Ataxia /Oreda den 17/4. 

SKF/Konstnärshuset har glädjen att presentera Ataxia/Oreda av Richard G. Carlsson. Utställningen består av en svit nyproducerade målningar och visas i Stora Galleriet.

Ataxia/Oreda refererar till den slingriga väg som en konstnärlig process kan ta, till de associationer som uppstår och som ibland kan te se ologiska, till de oförutsedda personliga möten, uttryck och oväntade störningsmoment som kan inträffa under skeendets gång, och som ibland kan öppna poetiska dörrar till det oväntade.

Richard G. Carlssons måleri präglas ofta av funderingar kring visualiseringen av seendet, kring bildens/måleriets fundamentala villkor samt förhållandet mellan uttryck och gestaltning – hur materialet både representerar och är sig själv, och samtidigt används som medel för att beskriva något annat.

Carlsson beskriver sitt måleri som:

”… Ett lågmält, minimalt bildspråk där kontrasterande begrepp både ställs mot varandra och förs samman. Verklighet, i form av en abstrakt målning, och färg som påtaglig fysisk objekt, ställs mot en illusorisk verklighet, ett måleriskt ljusförhållande mot en illusion av ljusförhållandet i ett rum. Det abstrakta, som öppnar sig ut mot rummet och kräver ett aktivt deltagande av betraktaren möter en avmålad rumsinteriör som med sin rumsillusion ger betraktaren tillträde in i ett annat rum, då uppstår en bildmässig rundgång som intresserar mig.”

Om konstnären

Richard G. Carlsson, föddes 1964 i Beirut, Libanon och studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm fr.o.m. 1988 t.o.m. 1993. RG Carlsson har kontinuerligt ställt ut separat, och deltagit i grupputställningar i Sverige, t.ex. Färgfabriken, Bonniers Konsthall m.m. och utomlands.

För mer information besök Richard G Carlsson hemsida här

Recension i omkonst.

Recension i SvD.

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF