Power Distortion

POWER DISTORTION

  • Stora galleriet

POWER DISTORTION är i första hand konst som handling, som performativitet, inte som bild, objekt eller avskildheter. Projektet är sitt görande och syftar till att medelst konstnärlig gärning ifrågasätta gängse strukturer. PD sätter en ära i att trycka på distortionknappen varhelst stentrianmässig power ansamlats och organiserats på ett förutsägbart, långtråkigt och förtryckande sätt. Går det att hitta “kropp”, dvs handling, skulptur, installation och performativitet att verka på och utgöra verkligheten på annat sätt? Estetiken som politisk kraft? Power Distortion är ett verb på det bildkonstnärliga området och är konst som just handling, inte som vara eller valuta. Power Distortion verkar subversivt för att perforera allt vad ”den stora berättelsen” heter och drar genom sin framfart upp virvlar av multipla, motsägelsefulla, subjektiva utsagor.

Power Distortion är till sin natur amorft och kan bara av den enögde betraktas som en serie enskilda eller avgränsade installationer, performances eller utställningar. Övergripande och helt centralt för projektet är överförandet och muterandet som sammanlänkas av rumstiden. Även om projektet flirtar med angränsande fält, såsom litteratur och teater, så är bildkonsttraditionen projektets hem och referens. Men för varje år förs den konstnärliga surdegen från föregående års PD vidare över konstfälten och gör nedslag i olika gränsland mellan konstens genrer och sätt, med föregående års händelser som utgångspunkt.

Projektet startade 2011 på Konstnärshuset i Stockholm och har sedan dess årligen verkat där, med undantag av år 2013, då PD (3) istället utspelade sig på Galleri Studio 44. Genom åren har PD hittills engagerat omkring trettio av de mest intressanta konstnärerna från framför allt Sverige, men också framstående konstnärer från Norge, Danmark, Brasilien och Tyskland.

Projektet skapades och drivs av konstnär Åsa Elieson med kumpaner.