Petra Hultman, "Full Sysselsättning", 2019, installationsvy.

Petra Hultman

  • 26 sep 2019 – 20 okt 2019
  • Stora galleriet

Full Sysselsättning

I utställningen Full Sysselsättning bygger Petra Hultman vidare på andra kvinnors arbete. Det är en utställning som hade varit omöjlig utan de kvinnor som stannade innanför hemmets dörrar och idogt producerade. På den grunden skapar Hultman ett rum fullt av tid och intrikata mönster, mättat av flitighet och olönsam produktion. En installation skapad av outnyttjade resurser, genom arbetslust, av rastlöshet och händers görande.

Om konstnären 

Petra Hultman examinerades från Kungl. konsthögskolan 2017 och har sedan dess fått ett stort genomslag med sina berättelser om hantverk, flit och hemarbete. Hennes senaste arbeten har kretsat kring förhållandet mellan tid, arbete och värde där hon bl.a. fokuserat på retorik och ideal från tiden för folkhemsbygget riktat mot den svenska husmodern och den stora mängd reproduktivt arbete som utför(t)s av kvinnor innanför hemmets väggar. Med ett särskilt intresse för hur ideal och ideologier uttrycks, tas emot, formar och förs vidare fäster Petra blicken på hur minne och identitet konstrueras och manifesteras i oss som individer och i vårt samhälle i stort. 

Petra Hultman är född 1983 i Smålandsstenar, bor och verkar i Stockholm och Småland. Sedan sin examen har hon mottagit ett flertal stipendier och utmärkelser, bl.a. Anna-Lisa Thomson till minne (2017), Pontus Bonniers stipendium (2017) och Beckers konstnärsstipendium (2018). Hultman har bland annat ställt ut på Göteborgs konsthall, Färgfabriken och Galerie Forsblom i Stockholm. 

Den 28september hölls ett konstnärssamtal mellan konstnärerna Petra Hultman, Anna-Karin Rasmusson och Linnea Rygaard.

Recension i omkonst

Celia Prado, curator/ konstnärlig ledare SKF