Peter Hagdahl, Interferenser, installationsvy.

Peter Hagdahl

  • 25 jan 2018 – 18 feb 2018
  • Stora galleriet

Interferenser

SKF/Konstnärshuset har glädjen att inviga vårens utställningsprogram med Interferenser, en nyproducerad utställning av Peter Hagdahl. Konstnärssamtal den 17/2 med Peter Hagdahl.

Interferenser utgörs av två mentala kartbilder, två parallella målningar med projektioner. Dessa formar ett slags monumentala flödesscheman över de inre & yttre rörelser och kommentarer som kan uppstå när mediaflödet möter individens egna associationer och referenser. Installationen gestaltar också de motsägelsefulla tolkningar som kan uppstå i mötet mellan det offentliga och det privata.

Hagdahls konst utgörs ofta av interdisciplinära och poetiska gestaltningar i ett spänningsfält mellan motsättningar, händelser och omständigheter – där dels platsens egenart, dels den aktuella situationen är viktiga komponenter och utgångspunkter.

Ett genomgående tema i Hagdahls konstnärskap har varit att försöka gestalta det instabila och flyktiga, där varje beskrivning eller konstruktion är direkt avhängig skeenden och reflektioner såväl utanför som innanför betraktaren själv.

Om konstnären

Hagdahl har bland annat arbetat som professor på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 2014 är han curator för Statens Konstråd där han arbetar med byggnadsanknutna gestaltningar i olika situationer och format i det offentliga rummet.

Hagdahls konstnärliga praktik spänner mellan forskningsprojekt och utställningar i olika format och sammanhang både i Sverige och utomlands, t.ex. Moderna Museet i Stockholm, ICC Tokyo, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Frankrike, Kiasma Helsingfors Finland, Centro Cultural del Conde Duque, Madrid m.fl.

Recension i DN

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare för SKF/Konstnärshuset