Patrik Qvist, "The Hanged Man" 2018. Foto: SKF/Konstnärshuset.

Patrik Qvist

  • 10 nov 2018 – 2 dec 2018
  • Stora galleriet

The Hanged Man

The Hanged Man är en platsspecifik utställning som består av en samling objekt som utgår från en känsla av svindel inför världen med ett nykomponerat musikverk av Jan Liljekvist.

Asylrätt. Klimat. Miljö. Politik och jämställdhetsetik. Det privata planet och det offentliga rummet. När orden stockar sig i halsen. När rösten hårdnar och tonläget skärps; när transparensen grumlas till förmån för tillväxten, när värdegrunden brister och det ofattbara blir vardagligt, är frågor som genomsyrar Patrik Qvist konstnärskap.

I utställningen The Hanged Man har Patrik Qvist tagit ett antal reflexmässiga reaktioner och bearbetat dem med de material som först gav upphov till dem: reklamaffischer med sina uppmaningar; demonstrationsplakaten med sina paroller, lastpallar med sin ackumulerade rörelseenergi, symboler för skuld och kredit och formuleringar som upprepas in absurdum. Om att skapa alternativa strategier och förhållningssätt till världen, att göra svindel och svajighet uthärdliga och kanske till och med angenäma.

Patrik Qvist om utställningen:

”Mina verk är en form av besvärjelser; variationer på quiero, puedo y lo hago (jag vill, jag kan och jag gör det) med tumme och pekfinger bildande en cirkel. Det är ett sätt att skapa tillfällig respit. Att känna till problemen med klimat, miljö och en alltmer inhuman politik men inte reagera på dem är inte längre ett alternativ.”

Om konstnären 

Patrik Qvist är bildkonstnär med arkitektutbildning; han arbetar parallellt med olika projekt i gränslandet mellan det offentliga rummet – det urbana – och det mer intima gallerisammanhanget. Qvists konstnärliga tonläge är ifrågasättande, vacklande, mödosamt och poetiskt rått.

Patrik Qvist är representerad på bl.a. Aguelimuseet, Statens Historiska Museer och på Riksantikvarieämbetet och har designat en parkanläggning för biogrödor i Ockelbo. Senaste internationella utställningen var på Culturel Bruegel i Bryssel i mars 2018 curerad av ifa laboratories. Qvist arbetar med ett löpande projekt om mångtusenåriga träd. Den senaste texten finns publicerad av organisationen the Dark Mountain Project som Qvist samarbetar med. Texten går att läsa här

Intervju med konstnären kan ses här.

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF