Oscar Furbacken, still ur videoverket "Cinder Oasis", i utställningen "Askoas".

Oscar Furbacken

  • 11 nov 2021 – 4 dec 2021
  • Övre galleriet

Askoas

I sin utställning undersöker Oscar Furbacken vad som händer med naturens mindre organismer efter en brand. Askoas består av en video och skulpturala verk i betong och porslin. I hans praktik utgår han ofta från observationer av naturfenomen och från dessa ännu en fördjupning genom litteratur.

Furbacken beskriver en händelse där det brann i en skog nära hans ateljé. Efter det besökte han ännu fler platser där bränder förekommit och såg några saker klart framför sig: en skogsbrand ändrar landskapet, djur och enskilda individer kan ta allvarlig skada, och ur ett längre perspektiv möjliggörs en rikare biologisk mångfald. En brand blir på så många sätt både trauma och katarsis: ett slut men också en början.

Verken i utställningen är inspirerade av de livsformer som är först på plats efter att elden lagt sig. Svampsporer med en explosiv latent livskraft tycks kunna gömma sig inuti mossor och lavar i väntan på en brand. Dessa pyrofila svampar poppar sedan upp och lockar insekter som i sin tur drar till sig fåglar med frön i sina spillningar. Och snart har det ur askan uppstått små oaser av liv.

Om konstnären

Oscar Furbacken bor och verkar i Stockholm. Han är utbildad på Kungl. Konsthögskolan och Beaux-Arts i Paris. Som årets stipendiat för Carl-Axel Valléns Stiftelse medverkar han i höstens utställning på Eskilstuna Konstmuseum. Hans verk har visats flitigt både i Sverige och utomlands som på Bogotà Modern Museum i Colombia och EMMA-museum i Finland. Furbacken arbetar med offentliga gestaltningar på flera håll i landet och finns representerad på bland annat Esbo Moderna Museum i Finland, Moderna Museet Stockholm, Statens Konstråd, Region Stockholm, och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

www.oscarfurbacken.se

 

 

SKF/Konstnärshuset har stöd från Kulturrådet, Stockholms stad och Sveriges konstföreningar.