Objektskatalogen

  • 26 jul 2023 – 30 jul 2023
  • Stora galleriet

Stora galleriet
Objektskatalogen
26-30 juli 2023

När: Vernissage onsdag 26 juli, 16.00-19.00
Öppet dagligen: 12.00-16.00 (27-30 juli)

Medverkande: Roger Smeby, Joline Uvman, Cilia Wagén, Noa Sköldin, Max Glader, David Molander, Emy Widén, Eugene Sundelius von Rosen, Christofer Degrér, Tamara Šćepanović, Harry Anderson, Sara Sjölin och Emma Hummerhielm Carlén.

Vi fick ett mail. En pdf som i detalj beskrev ett urval ur konstnärens oeuvre mellan åren 1955 och 2020. Det enda som saknades var verken. Fjorton konstnärer har nu bjudits in för att gestalta och återskapa elva av konstnärens mest inflytelserika verk. Alla får betalt.

Utställningstext: Johnny Isaksson
Producent: Jonathan Brott

 

Förord – (ur objektskatalogen)

Detta är en förteckning över alla hittills dokumenterade konstverk i konstnärens konstnärskap. Konstnären har själv varit deltagande i processen genom att bekräfta vissa datum och tankefigurer men framförallt genom att generöst inbjuda till rotande i vissa byrålådor och andra gömslen som utan denna sammanställning riskerade att bli ett slags arkivmaterialets grunda grav.

Detta arbete ska rekommendationsvis enbart nyttjas som referensmaterial. Som med många andra objektskataloger, inventarielistor, och förteckningar finns här inget av skönlitterärt värde att som läsare ta till sig. 

Detta är ett serveringsförslag.

Redaktören

Läs hela texten här.