Josefina Anjou och Antonin Giroud-Delorme i utställningen News from Nowhere and the Atopia of Now på Arti et Amicitiae Amsterdam, 2023, av (Nelly&)Theo van Doesburg Foundation. Foto: Sander van Wettum.

Josefina Anjou, Antonin Giroud-Delorme, Britt-Ingrid Persson BIP

  • 14 sep 2023 – 14 okt 2023
  • Stora galleriet

News from Nowhere and the Atopia of Now 

News from Nowhere and the Atopia of Now 

Konstnärer: Josefina Anjou, Antonin Giroud-Delorme och Britt-Ingrid Persson BIP
Curator: Jules van den Langenberg

14 september-14 oktober 2023
Övriga öppettider 15 september-14 oktober, onsdag-lördag 12-16

 

News from Nowhere and the Atopia of Now är en utställning i två kapitel på två konstnärsföreningar i olika städer av konstnärerna Josefina Anjou och Antonin Giroud-Delorme och curerad av Jules van den Langenberg. När utställningen visades på Arti et Amicitiae i Amsterdam våren 2023 förenades husets interör med Anjou och Giroud-Delormes målningar och skulpturer. Nu på SKF/Konstnärshuset i Stockholm 14 september – 14 oktober har konstnärerna istället skapat en dialog med SKF-medlemmen och skulptören Britt-Ingrid Persson BIP.

Arti och Konstnärshuset är båda byggnader från 1800-talet med särpräglade intryck men där många delade attribut finns, bland annat, de fyra musorna på fasaden, det rutiga golvet i entrén och den mörka träpanelen. Anjou och Giroud-Delorme har i sina verk utgått från inredningen på varje plats. På Arti gjorde konstnärerna även ett gemensamt verk av en möbel som hittades på plats. Nu på SKF/Konstnärshuset flyttas fokus istället till föreningens medlemmar. I denna utställning representeras istället dåtid, nutid och framtid i mötet mellan de tre konstnärerna Anjou, Giroud-Delorme och BIP. 

Josefina Anjous målningar erbjuder en blick in i imaginära landskap där det sakliga och sagolika smälter samman. Antonin Giroud-Delormes “mixed media” skulpturer använder ett groteskt och samtidigt poetiskt bildspråk som agerar med och reagerar på rummets arkitektur. BIP arbetar främst med skulpturer i betong och brons som hämtar inspiration från människokroppen, naturen och geometriska figurer. Konstnärernas verk är installerade separat men går in och ut ur varandra. 

 

News from Nowhere and the Atopia of Now möjliggörs tack vare stöd från AFK, (Nelly&) Theo van Doesburg Foundation, Arti et Amicitiae Amsterdam och SKF/Konstnärshuset.

SKF/Konstnärshuset får stöd från Statens Konstråd och Stockholms stad.

 

Om konstnärerna

Josefina Anjou (f. 1993) är en konstnär vars huvudsakliga medium utgörs av måleri, dock bryter måleriet som regel dukens gränser och sträcker sig utanför den och in i dess omgivande arkitektur och kontext. Med material såsom trä, metall eller plast applicerade inom och utanför ett verk hoppas hon kunna sudda ut gränser och överkomma tvådimensionalitet. 2019 tog Anjou sin kandidat i Fri Konst vid Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Hon studerar för närvarande Fri Konst på Konstfack, Stockholm. Hon har ställt ut i solo och grupputsällningar i nederländerna och internationellt så som på Andy’s Galleri, SE, Kunstverein, NL, Galerie Fons Welters, NL, Intersticio, ES med mera.

Britt-Ingrid Persson (f. 1938) går även under namnet BIP är en svensk konstnär och skulptör. Hon tog examen från Konstfackskolan (idag Konstfack) 1966. Under samma tid öppnade hon en egen ateljé i Stockholm. Hon arbetar främst med skulpturer i betong och brons som hämtar inspiration från människokroppen, naturen och geometriska figurer. BIP fångar rörelse, koppling och humor i verk och hon leker ofta med verklighetens gränser.

Antonin Giroud-Delorme (f. 1985)  är en fransk konstnär som bor i Amsterdam och arbetar mellan Nederländerna och Frankrike.
Giroud-Delormes arbete rör sig mot processer av förening, skuggning och störningar i relation till representation och förfall.
Han har en MFA från ENSA Dijon (FR) 2007-09 och en examen i konsthantverk från Sandberg Instituut (NL) 2016-18. Hans verk har ställts ut internationellt i bland annat Frankrike (Les Limbes, Bikini), Argentina (CCRojas – cur. Alicia Herrero), Sydkorea (Barim & Art Council Korea-medel), Nederländerna (De Appel – cur. Jerszy Seymour, Arti et Amicitiae – cur. Jules van den Langenberg) och för AAC#5 i Belgien.  Han har också fått stipendier som PROgrant från Stroom Den Haag (2022) and AFK 2023  från Amsterdams Fonds voor de Kunst.