Mattias Bäcklin, "EXO", stillbild.

Mattias Bäcklin

  • 10 nov 2018 – 25 nov 2018
  • Övre galleriet

EXO

Urban ekologi, splatterfilm, hiphop kultur, insekter och traditionellt hantverk är områden som tillsammans utgör det universum där Mattias Bäcklin navigerar, söker samband och skapar en egen mytologi.

Den platsspecifika EXO som består av en film, en serie teckningar och objekt, är en lågintensiv närvaro-utställning, en existensens nollpunkt där natt och dag ständigt är lika närvarande, medelpunkten mellan liv och död. Centralt för utställningen är filmen Exo – En stad i miniatyr byggd av kartong, gips och betong – en monumental sammanfattning av alla städer i miniformat där man får följa insamlade ekoxar utföra en överlevnadskamp. Ekoxen är resultatet av en hänsynslös hunger där de i larvstadiet kan äta en hel stubbe, för att sedan förpuppas i underjorden där de under fem års tid genomgår en förvandlingsprocess där en evolutionär soppa omorganiserar sig till färdig insekt. Ståtliga, glänsande, tunga och laddade tar de sig sedan upp ur jorden till ekarnas kronor där de döms till att under en knapp månad leva som parningsprogrammerade terminatorer med alla sinnen inställda på kraftmätning och sökande efter en partner.

Historiskt sett är staden ett värn och en manifestation av de kollektiva fördelarna av en fast flocktillvaro. Ekoxens biotop för de olika individerna samman i en tät biotop som präglas av kampen för överlevnad och fortlevnad, likt dagens blanka städer där hårt rustade invånare strävar efter att bli vinnare i en oförlåtande näringskedja. Invånarna i den urbana miljön är skapelsens mest kostsamma varelser, som rör sig i kodad konkurrens, vårdar dyrbara skal, vaksamma och fåfänga i sökandet efter närhet. En förtätad livsmiljö kräver sitt pris – en förtätad levnadsbana i en vördnadsbjudande fysisk uppenbarelse.

Ljudet i filmen Exo, är Jupiters planetariska gnissel i universum, en inspelning av NASA som gjorts med specialdesignade instrument från en rymdrobot kapabel att registrera elektromagnetiska vibrationer ohörbara för det mänskliga örat.

Mattias Bäcklin är även aktuell med boken Fågelsång och betong på dokumentpress och har ett pågående gestaltningsuppdrag för Uppsalakommun.

Texten är författad av Malin Zimm

Exo går att se här.

Mattias Bäcklin höll i ett konstnärssamtal den 17 november 2018.