MartinÅlund, "Målningar" 2015, installationsvy. Foto: Martin Ålund.

Martin Ålund

  • 12 mar 2015 – 12 apr 2015
  • Övre galleriet
  • Stora galleriet

Målningar

Konstnärshuset/Svenska konstnärernas förening har glädjen att presentera Martin Ålunds soloutställning med en ny serie målningar ur sviten Chemistry. I samband med utställningen släpps boken Martin Ålund, Chemistry. Boken, som tar sitt avstamp i Martin Ålunds arbeten, innehåller texter av Anders Olofsson, Celia Prado och Jakob Staberg samt är formgiven av Bedow.

”Här och var dyker fortfarande reminiscenser av en förlorad värld upp – en bil, träd, konturerna av ett skogsparti – men de förloras snart i en sammanhängande väv av färg och nedväxlad rörelse som mer tycks ha att göra med materiens innersta beståndsdelar att göra än med ett traditionellt landskapsmåleri. Martin Ålund skildrar en värld som undandrar sig en externaliserad analys och pockar på ett inre iakttagande. Den lins som riktats ut mot världsrymdens oändlighet visar sig i själva verket penetrera djupet i oss själva.”
Utdrag ur Martin Ålund, ChemistryMed måleriet som lins av Anders Olofsson, skribent och redaktör på Konstperspektiv och Konsten.net

”Allt som finns i tavlorna är skikt på skikt, platåer av lager i lager, där varje yta slipas, härdas till dess nya detaljer, mönster, egendomligheter träder fram. Så har de stora eruptionerna, katastroferna lösts upp i det lilla där plötsligt ett övermått av information registreras på en mikronivå. Genom att ”sampla” små egenheter, motiv och detaljer, inskriptioner i måleri, utvinns hela tiden ett nytt måleri som ett slags drivbildning eller veck i veck av tyger om lott. Jag tänker att senrenässansens och barockens staffagemåleri har lösts upp så att varje detalj frigjorts från den kod som en gång underordnade dem föreställningen om den läsbara naturens väldiga men ändliga och slutna rebus.” Utdrag ur Ytan och bilden: måleriets sanning av Jakob Staberg, Psykoanalytiker och Docent, Lektor i Estetik, Södertörns högskola.

”Till mig vind med ord.
Bland dem står jag stilla.”
Utdrag ur Salt av Celia Prado

Sedan sin examen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1991 har Martin Ålund ställt ut i Sverige och internationellt, både i separat- och grupputställningar, bland annat på galleri Peter Bergman och Konstakademien.

Välkommen!

Celia Prado, Curator/Konstnärlig ledare SKF