Still från "Nattlogiken", Marja Knape. Martha Ossowska Persson, "Bäckarnas Artär", akvarell.

Marja Knape och Martha Ossowska Persson

  • 11 maj 2023 – 17 jun 2023
  • Övre galleriet

The ground overturned - a memory made fresh

Öppettider: ons-lörd kl. 12-16

Konstnärssamtal i Övre Galleriet med Marja Knape och Martha Ossowska Persson den 15 juni kl. 18.00

I Övre Galleriet visas utställningen ”The ground overturned – a memory made fresh” av Marja Knape och Martha Ossowska Persson. Här möter Ossowska Perssons storskaliga akvarellmålningar Knapes film och skulpturer. Ett gemensamt tema är utforskandet av ytor och hur de omvandlas över tid. Något traderas genom arbetet. De binder samman associationer och mönster hämtade från organiska strukturer såsom floder, träd, grenar och lungor. 

I Knapes arbete bearbetas temat i ett intresse för de material vi omger oss av och hur de skapar nya relationer till varandra som objekt. I filmen undersöks hastigheten och rytmen hos minne och glömska i förhållande till nattens drömmar. I Ossowska Perssons måleri bottnar det i ett mikroperspektiv, en närbild, av något vanligt som förfrämligas i relation till den egna kroppen och det som finns i händernas språk. I båda konstnärernas verk pågår det ett samlande av taktila förnimmelser som påminner om att långsamt känna sig fram i omgivningen med handen som öga. 

Läs en intervju med Marja Knape och Martha Ossowska Persson här

Om konstnärerna:

Marja Knape (f 1984 Göteborg, bosatt i Stockholm) är utbildad i fri konst vid Akademin Valand (BFA) och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (MFA). Marja arbetar med film, musik och skulpturer i olika råmaterial som lera, tång, plast och sten. Hennes arbete utgår från ett intresse för materialitet, hastighet och hur vi existerar med och använder de material vi omger oss av. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Konsthall Årstaberg, Hjorten Skulpturpark, Galleri Nos och Konstakademien. Kommande utställning på Crum Heaven hösten 2023.

Martha Ossowska Persson (f 1983, bor och arbetar i Göteborg) är utbildad vid Konsthögskolorna i Umeå och Valand i Göteborg 2009-2014. Ossowska Persson tilldelades Fredrik Roos stipendium 2015 och erhöll Sten A Olssons Kulturstipendium 2019. Ossowska Persson har ställt ut vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Göteborgs konsthall, Moderna Museet i Malmö, Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn, Sven Harrys konstmuseum och Cecilia Hillström Gallery i Stockholm. Hon är representerad bland annat i samlingarna vid Göteborgs konstmuseum och Nordiska akvarellmuseet. 

Den här utställningen får stöd från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.