Marie Bondeson

Marie Bondeson

  • 23 aug 2018 – 9 sep 2018
  • Övre galleriet

Glaskupan

SKF/ Svenska Konstnärernas Förening har glädjen att öppna höstens program i Lilla Galleriet med Marie Bondesons Glaskupan, utställningen består av objekt, en ljudinstallation och en filmdokumentär. Titeln refererar till Sylvia Plaths feministiska ikonroman om en kvinnas inre liv bortom fasaden.

Marie Bondesons konstpraktik kretsar kring frågan om medvetandets gränser till det vi kallar det overkliga och de överenskomna beskrivningar som tar makten över det verkliga.

Våra kroppar medicineras både för psykisk sjukdom och dysfunktion. Det onormala medicineras bort. Psykiatriska diagnoser har blivit ett tyst samhällsproblem. Hur vill vi ha vår psykvård? Hur känns det att vara inlåst patient i psykvården? Hur känns det att vara på andra sidan och vårda? Vilka reaktioner kommer från samhällskroppen när det marginaliserade får språk och det osynliga blir synligt?

2015 hade Marie Bondeson en Artist-In-Hospital Recidency på en avdelning för psykossjuka på ett sjukhus i Sverige. Uppdraget var att observera miljön på avdelningen tillsammans med personalen. Hon skrev en dagbok och offentliggjorde den. Resultatet blev en anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, vilka har ansvar för att se till patientsäkerheten i landet. I IVOs beslut efter granskningen slås fast att projektet inverkat negativt på vården. Projektet hade inte respekterat patienternas trygghet, självbestämmande och integritet.

Glaskupan vill öppna för vidare diskussioner om just patienternas trygghet, självbestämmande och integritet. Är det så att läkarvetenskapen hyser en motvilja mot kritik av hur vården bedrivs och att självreflektionen inte får bli offentligt. Är tystnadskulturens grepp starkare än värnandet om det fria ordet?

Den 25 aug  hade publiken möjlighet att diskutera dessa frågor – kring vad det psykiatriska monopolet gör med våra kroppar och psyken, om det psykiatriska monopolet med Carina Håkansson, dr i psykologi.

Om konstnären

Marie Bondesons verk har bland annat deltagit i Moderna Museets internationellt turnerande video kompilationer BLICK- New Nordic Contemporary Video och Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA).

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF.