Thomas Carlsson, "möjligheter1". Foto: Konstnären.

Maja Lindberg Schwaner, Mariana Silva Varela och Thomas Carlsson

  • 11 maj 2023 – 17 jun 2023
  • Stora galleriet

Yesterday’s You

Öppettider: ons-lörd kl. 12-16
Konstnärssamtal med Mariana Silva Varela den 15 juni kl. 17.30

Curatorer: Ashik Zaman och Alida Ivanov

I utställningen ”Yesterday’s You” möts konstnärerna, Maja Lindberg Schwaner, Thomas Carlsson och Mariana Silva Varela i en visuell förening av kroppar och rörelser i både bildlig och bokstavlig mening.

Titeln lånas av ett verk i den skulpturgrupp som Maja Lindberg Schwaner visar som för tankarna till posthumana kroppar och förslagsvis en framtid eller möjligen en redan pågående tid som ännu inte identifieras som nu/nuet. Hennes konstnärskap fokuserar på idén om konsten som en spegel. Den fångar upp och reflekterar olika delar av dagens samhälle och avslöjar motsägelser, spänningar och längtan. I utställningen ”Yesterday’s You” möts vi av fem metallskulpturer iklädda olika attribut. De förmår besökaren att hela tiden omvärdera sin ställning i rummet.

I motsats signalerar Mariana Silva Varelas textila verk i skapandet delvis tillbaka i tiden och berättelser om diasporiska rörelser/förflyttningar mellan tid och geografiska rum. Hennes textilier är späda i sitt direkta utseende. Silva Varela använder dyrbar guldtråd som skapar mönster, skimmer och djup. När dessa verk installeras så lyser de igenom. Trots sin mindre storlek gör ljuset att skuggan blir större och skuggan i sig blir som ett eget verk. ”Jag är intresserad av nuvarande och historisk migration och hur det har påverkat och fortsätter att påverka vår värld. Jag letar efter de gemensamma trådar som förenar människor”, berättar hon.

Thomas Carlssons verk fungerar nästan som en inramning av hela rummet. I utställningen visas både teckningar och målningar som går in och ut ur färg. Om hans framställningar kan förefalla musikaliska genom sina stringenta men ornamentala former så sträcker sig ”tonregistret” i varierande skala mellan det abstrakta och figurativa där motiv ibland inte vid första, men andra anblick blottar sig. Teckningarnas svärta och symmetri påminner om rorschachtest, en allmän fråga om åskådarens dagsläge. Var är du nu?

Samspelet mellan ljus och mörker som ses hos Thomas Carlsson är återkommande i hela utställningen. Man ser det i skuggspel från både Mariana Silva Varelas textilier som medför en känsla av det andäktiga och Maja Lindberg Schwaners skulpturer som ger dem ett större intryck. Det är mycket som skulle gå att säga, men också inte. Det är ett högst intuitivt förenande av tre disparata och distinkta konstnärer som står för handen, på grundval av nyck och känsla om möjligheter, snarare ett självklart facit om givet sammanhang. ”Yesterday’s You” blir som en studie i samspelet mellan det förflutna, nutiden och framtiden.

Om konstnärerna:

Maja Lindberg Schwaner är en dansk konstnär som arbetar med skulptur och installation. Med en bakgrund i litteratur har hon tagit med sig ett inslag av världsbyggande i sin skulpturala praktik och byggt – även om det är splittrade – miljöer. Tog sin examen 2022 från  HDK-Valand i Göteborg. 

Mariana Silva Varela, född 1973, är utbildad i pedagogik, retorik och vetenskapsteori på Södertörns högskola och har en högre textilutbildning från Handarbetets Vänner Skola. Med bakgrund som historiker inom migrationshistoria arbetar hon konstnärligt med väv, iscensättningar och ljus i relation till antropologi och folklore.

Thomas Carlsson ​​är bildkonstnär och född 1954 i Motala. Han studerade vid Gerlesborgskolan 1982-1984, samt i måleri på Konstfack 1985-1990. Han arbetar med fragmentariska målningar som han kombinerar.

SKF/Konstnärshuset har stöd från Kulturrådet och Stockholms stad.