LOUNGEN #3

  • 18 sep 2019 – 22 sep 2019
  • Loungen

Loungen är ett initiativ av unga konstnärer för att skapa en plattform för utställning och möten på SKF/Konstnärshuset.

Loungen består och drivs av Lydia Belevich, Anna Engver and Olivia Pettersson Fleur.  Alla har antingen gått eller går på fri konst på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan.

I Loungen #3 medverkar följande konstnärer:

Anna von Walden
Anton Kasian Edberg
Catalina Aguilera
Edit Sihlberg
Freja Willborg
Gurli Kruber
Hilma Bäckström
Jakob Westberg
Linnea bergman
Ljubomir Popović
Madeleine Hertz
Sonia Sagan