Lars Göran Nilsson, "Osynligt tillbaka", installationsvy. Foto: Lars Göran Nilsson.

Lars Göran Nilsson

  • 7 okt 2021 – 30 okt 2021
  • Övre galleriet

Osynligt tillbaka

I Lilla galleriet visar vi Osynligt tillbaka med konstnären Lars Göran Nilsson.

”Det började med ett antal paket, lite drygt hundra till antalet. När det staplas i ett rum för det tankarna till arkivering och samlande. På ovansidan är det nedtecknat ett antal berättelser. Ett kartotek över händelser som är sakligt återgivna. Det handlar om återblickar, påminnelser och tilldragelser som har karaktären av redovisning snarare än litterär text. Jag härbärgerar minnen och blir någon sorts arkeolog i händelser. Jag återger saker som inträffat i de tidiga åren och är mån om att vara trogen mitt minne och befriad från spekulation och tolkningar. Det krävs en viss närläsning för att ta till sig texterna, man får böja sig över kartong locken. Bilderna på väggarna löper som en fris i rummet och vävs in i installationen.” Lars Göran Nilsson

 

Om konstnären:

Lars Göran Nilsson är född 1954 och är uppvuxen i Uppsala. Han är utbildad på Birkagården (ABF) 1978-80, Valands konsthögskola Göteborg 1981-84, Konstakademien Köpenhamn 1984-86. https://www.larsgorannilsson.se/

 

Här kan man se Lars Göran Nilsson berätta om sin utställning.

 

Med stöd från Kulturrådet, Stockholms stad och Sveriges konstföreningar.