Kungl. Konsthögskolan Vårutställningar

  • 28 maj 2015 – 14 jun 2015
  • Loungen
  • Övre galleriet
  • Stora galleriet

Kandidatutställningen

Kungl. Konsthögskolan har nöjet att presentera årets vårutställningar med arbeten av avgångsstudenterna på master- och kandidatprogrammen samt en publikation som producerats av avgångsstudenterna i samarbete med medlemmar ur The Serving Library och lärare vid Kungl. Konsthögskolan.

Kandidatstudenternas examensutställning
17 studenter presenterar sina examensarbeten i en utställning som består av ett studentsamarbete och en praktisk övning i självorganisering – en öppen plats för experimentella uttryck och former som söker oväntade riktningar och bryter upp från det givna. Kandidatutställningen bjuder in till ett livfullt och oförutsägbart möte mellan publik och verk i tekniker som skulptur, installation, video, fotografi, måleri och textbaserad konst.

Utställande konstnärer: Johan Berglund, Markus Bowie, Magnus Broddy, Pelerin Brodrej, Rebecca Digby, Oskar Hult, Petra Hultman, Susanna Jablonski, Inez Jönsson, Gabriella Kaasinen, Lode Kuylenstierna, Maia Lundblom, Josefina Malmegård, Andreas Nur, Ar Parmacek, Ronja Kim Pedersen, Susan Whitlow

Utställningsansvariga: Professor Peter Geschwind och lektor Filippa Arrias
Plats: Konstnärshuset, Smålandsgatan 7

Öppettider
Onsdag, fredag-söndag kl. 10.00-17.00
Tisdag och torsdag kl. 10.00-20.00
Öppet den 6 juni kl. 10.00-17.00
Måndagar håller utställningen stängt.

Publikation / master- och kandidatstudenter i fri konst
Den åtföljande publikationen utgår från ett av studenterna producerat tillägg till Raymond Williams artikel om konst i boken Keywords, och kretsar kring avgångsstudenternas text- och bildbaserade arbeten, betraktade i ljuset av en hetsig debatt om konstutbildningens innehåll, högskolans framtid och produktionen av utställningen.

Gästredaktörer: Angie Keefer och Stuart Bailey från The Serving Library

PRESS:

http://konsten.net/kungl-konsthogskolans-varutstallning/

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/kungliga-konsthogskolans-varutstallningar-pa-konstakademien-stockholm/

http://www.omkonst.com/15-konsthogskolan-varutstallning.shtml