Carousell

Konstnärskollektivet Carousell

  • 6 maj 2017 – 4 jun 2017
  • Övre galleriet
  • Stora galleriet

Carousell består av konstnärerna Felice Hapetzeder, Marit Lindberg, Henrik Lund Jørgensen och Kristina Kvalvik. De fyra konstnärerna har arbetat tillsammans sedan 2012. Alla arbetar med video och Carousell uppstod i en diskussion om de mängder obearbetat videomaterial som konstnärerna av någon anledning inte kunnat arbeta vidare med. Skulle de kunna ta över varandras material och på så sätt skapa nya infallsvinklar? De bestämde sig för att utmana varandra och sig själva genom att överlämna sitt filmade, men aldrig använda material till varandra och klippa det till nya verk.

Carousell startade i en diskussion om varför materialet inte hade kunnat användas, men gav snabbt upphov till nya frågeställningar kring upphovsmannaskap, äganderätt och konstnärlig integritet.

Utställningen på Konstnärshuset blir den första större presentationen av Carousell i Stockholm. Alla verk som tillkommit hittills genom samarbetet kommer att visas.

Henrik Lund Jørgensen försökte flera gånger efter sin fars självmord att påbörja nya videoarbeten, men upplevde att de blev för känslomässiga på ett sätt som han inte tyckte fungerade i ett konstnärligt sammanhang.

Felice Hapetzeders material beskriver ett möte med en person från hans barndom, som plötsligt befann sig i Stockholm. Personen har kopplingar till nazityskland och filmandet blev ett hastigt skydd. Det blottlägger en upprepning av barndomens ordlösa skam i att inte kunna bemöta en avskyvärd livsåskådning.

Kristina Kvalvik filmade under en period sin omgivning med 8mm kamera. Materialet ackumulerades utan mening men från specifika tider och platser och med en säregen skönhet. Materialet bottnar i det oförutsägbara i naturen.

Marit Lindbergs material rör sig mellan personliga resebilder och försök att skapa ett konstprojekt. Det beskriver turistens blick inför en annan kultur, men blev både för privat och för opersonligt för att kunna användas.

Under 2017 kommer Carousell att arbeta med en gemensam publikation.

Curators: Felice Hapetzeder, Marit Lindberg, Henrik Lund Jørgensen, Kristina Kvalvik.

Celia Prado, Konstnärlig ledare SKF/Konstnärshuset