"Konst Reklam Konst", utställningsvy, på bilden ser man verk av Clementine Berglund Anna Bella Gustavsson.

Konst Reklam Konst

  • 18 sep 2020 – 19 sep 2020
  • Loungen

Studenterna i utbildningsprogrammet Visuell kommunikation årskurs 2 på Beckmans Designhögskola visar sina arbeten från kursen Konst Reklam Konst.

Deltagande studenter: Jonna Zeitler, Alexander Peri, Alva Nylander, Eric Rösmark, Maja Schein, Annabella Gustavsson, Clementine Berglund, Tuva Larsson, Hedvig Moberg, Selvi Albayrak, Joel Eriksson, Sara Solén, Leonard Ekenberg, Linnéa Jakobsson, Markus Bergh och Sara Bris

Kursen är ett samarbete med Konstnären och Professor Anneé Olofsson och AD Oskar Pernefeldt. Thomas Magnusson Kursansvarig lektor Konstnärlig Gestaltning Beckmans Designhögskola.

Konst och reklam är två släktingar som ofta haft en spänningsfylld relation mellan sig. En gång för länge sedan var de båda del av samma visuella kontext. Båda verkar och förhåller sig till massmediala fenomen och utvecklingar, utnyttjar och utvecklar möjligheten till masskommunikation och personliga meddelanden. Under perioder har det funnits en kamp om tolkningsföreträde mellan de båda. Det spänningsfält som finns mellan konst och reklam ger en möjlighet att beträda en outforskad mellan värld där osäkerheten om vad som är vad och kan vara en drivkraft till kreativitet. Det finns också saker om förenar. Där finns yttrandefriheten som ett självklart centrum, men också i begrepp som realism, sublimitet, fåfänga, drömmar och ekonomiska värden.