Konst | Reklam | Konst

  • 1 okt 2021 – 3 okt 2021
  • Loungen

Medverkande studenter:

Anna Ericsson Hybbinette, Anna Eriksson, Axel Wahl, Carl-Johan Elf, Edward Ström, Eliot Axelsson, Eliot Siekkinen Lydeén, Fredrik Westin, Ida Gustafsson, Julian Redaelli, Louise Gistrand, Lova Rehle, Stephanie Sierau, Viktoria Hultman och Wasim Harwill.

 

I den årliga Beckmans-utställningen Konst|Reklam|Konst undersöker studenter i Visuell kommunikation det laddade förhållandet mellan konst och reklam.

Två uttrycksformer som båda strävar efter att påverka oss

Det som vi idag betraktar som konst respektive reklam är historiskt sett relativt nya fenomen. Det moderna konstbegreppet och reklamen uppstod ungefär samtidigt i slutet på 1700-talet och har sedan dess haft ett kluvet och inte sällan ett parasitärt förhållande till varandra. Å ena sidan har reklamen ofta hämtat inspiration från konsten eller till och med direkt anspelat på historiska konstverk.  Å andra sidan har många konstnärer approprierat reklamens estetik och strategier, ibland som en populärkulturell gest, ibland som en kritik. I vissa fall har reklammakare och konstnärer också samarbetat i reklamkampanjer eller i konstprojekt. Oavsett syfte har de båda uttrycksformerna det gemensamt att de med alla tillgängliga estetiska medel och metoder strävar efter att påverka oss – känslomässigt och/eller intellektuellt.

Utställning på Konstnärhuset 1-3 oktober 

Nu visar andraårsstudenterna på Visuell Kommunikations sina arbeten från kursen ”Konst|Reklam|Konst” i en utställning på Konstnärshuset 1-3 oktober. I kursen, som har pågått i tre veckor, har studenterna genomfört konstnärliga undersökningar utifrån sina egna reflektioner av reklam.

Öppettider

Vernissage fredag 1 oktober kl. 16.00-19.00.
Övriga öppettider:
lör 2 oktober kl. 12.00-16.00
sön 3 oktober kl 12.00-16.00
Plats: Konstnärshuset, Smålandsgatan 7