Theodor Forsbeck, "The phantom", beskuren.

Theodor Forsbeck

  • 18 okt 2021 – 19 feb 2022
  • Konstnärsbaren

KONST PÅ KB

Vi är mycket glada att presentera ett urval verk ur Theodor Forsbecks omfattande bildproduktion i Restaurang KB:s matsalar. Theodors morfars far Emil Janson öppnade restaurang KB 1931, och hans morfar Gunnar Janson arbetade även här och tog över restaurangen 1951.

Theodor Forsbeck använder sig av det som som bäst kan beskrivas som kreativ stress, att ständigt vara igång. Orden är Kristina Abelli Elanders, konstnär och Theodors professor på Kungl. Konsthögskolan, där han var student åren 2007-2011. Texten är hämtade ur den bok som håller på att färdigställas av Theodors konstnärsvänner från Konsthögskolan.

Kristina Abelli Elander avslutar texten, Theodor verkade parallellt med den hårt
hierarkiska konstvärlden och skapade med sitt sätt att vara och agera som konstnär och människa en värld och en konst bortom hierarkier.

Theodor Forsbeck (1987-2018)

SvD 2022-02-04: Konst och mat