Katerina Mistal, "Forward", 2016. Foto: Katerina Mistal.

Katerina Mistal

  • 3 sep 2016 – 2 okt 2016
  • Stora galleriet

Forward

SKF/Konstnärshuset har glädjen att öppna årets höstprogram med foto- och videokonstnären Katerina Mistals soloutställning Forward.

Forward är en platsspecifikt gestaltad videoinstallation i Stora Galleriet och består av flera videoprojektioner, med musik komponerad av Martin Küchen.

Forward är en rörlig, poetiskt omritad och tidlöst utsuddad karta över människans fysiska och emotionella framfart i naturen.

I ett flertal av Katerina Mistals tidigare arbeten återfinner vi ett geopolitiskt intresse för olika situationer, där sociopolitiska eller kulturella faktorer uppstår och snabbt kan förändra samhällets givna karta. Mistal återkommer ofta till frågor om fysiska och psykiska gränser vilka reflekterar kring identitetsfrågor och nutidshistoria utifrån ett humanistiskt perspektiv, där människan alltid står i centrum, oavsett plats, ursprung och livsförhållanden.

Stämningsläget i Mistals verk kan upplevas som obestämt, oförlöst och oroväckande, ibland även förföriskt. Det utspelas ofta i ett gränslöst mellanrum utanför tiden, där gestaltningarna sker i ett bildspråk som ständigt öppnar upp för nya tolkningsmöjligheter.

Forward sker förloppet från ett fågelperspektiv: Som betraktare bevittnar man ett kontinuum av möjliga val – i en färd utan början eller slut möts man, eller skiljs man åt för att slutligen försvinna bortom tid och rum. Resan utspelas i ett vitt och anonymt, djupt ristat gränsland, där ansiktslösa gestalter i en outtröttlig vandring strävar efter att finna ett gemensamt mål.

Katerina Mistals arbeten har presenterats internationellt bland annat på Reykjavik Arts Festival, Island, In Transition Russia, Ryssland, 7:e Berlin Biennalen, Tyskland, Thessaloniki Photo Festival i Grekland och Belo Horizonte International Photo Festival i Brasilien.

Recension i Hufvudstadsbladet, klicka HÄR

Forward har Sverigepremiär på Konstnärshuset.
Celia Prado curator/Konstnärlig ledare SKF.

Tack till: Martin Küchen (musik)