Kaija Mäenpää, ur utställningen "Öppet rum", 2014.

Kaija Mäenpää

  • 8 feb 2014 – 26 feb 2014
  • Stora galleriet

Öppet rum

Utgångspunkten i mitt arbete är hur målningen som tredimensionell och objektlik är en del av rummet var betraktaren finns. Samtidigt är målningarna som mobila rum där man konkret kan befinna sig. De verkar fysiskt reflektera och beröra men skapar samtidigt ett eget rum som öppnar sig till bild och färg, en bildsfär. Jag kallar detta en rumslig dubbelbetydelse. En sådan här tredimensionell målnings sätt att vara i förhållande till rum och mening avviker från den tvådimensionella tavlan.

Min nuvarande verksamhet står i förbindelse med mina tidigare målningar genom händer och fötter som uttrycker rörelse, uppehåll och små förändringar. Åren 1989-1993 kombinerade jag fotoserier av ansikten och händer med måleri för att fånga mänsklig rörelse. I pressmeddelandet för min utställning i Helsingfors i Glogalleriet år 1993 säger jag: ”Fotografierna är medvetandets verklighet rekonstruerad ur verkligheten, en persons färd genom världen, tiden och inne i målningarna. Min strävan är att skapa ett rum, som är reellt, nära skeendet men samtidigt måleri.” I stället för att begränsa ville jag framställa det simultana. Då skrev jag också in klockslag och årtal i målningarnas yta. För närvarande är mina verk dock annorlunda och på denna utställning också mindre än mina tidigare installationslika verk. Måleriet som rumslig dubbelbetydelse är en plats att förenas. Måleriet ifrågasätter motsatser och visar medvetandets och tillvarons många skikt. Dessa två sidor som kan förenas i måleriet är erfarenhet och tanke, det kroppsliga och det andliga, det inre och det yttre, tiden och det tidlösa. Även bild och skrift kan mötas i mina sinnes- och minnesbilder av gamla manuskript eller som ett inre samtal.

Om konstnären
Kaija Mäenpää (f. 1960 i Helsingfors) bor och arbetar i Helsingfors. Hon studerade i Bildkonstakademin i Helsingfors 1985–1990 och magisterstudierna 1996–1998. Hon har ställt ut i separatutställningar mest i Helsingfors och i grupputställningar både i Finland och utomlands. Hennes arbeten finns (m.fl.) i Finland Stat konstsamlingar, Helsingfors konstmuseum, Konstsamling Wihuri fond och Konstsamling Swanljung.