Johan Thurfjell, ur utställningen "Jag är du, när jag är jag", 2019.

Johan Thurfjell

  • 7 nov 2019 – 1 dec 2019
  • Övre galleriet

Jag är du, när jag är jag

Svenska Konstnärernas Förening har glädjen att presentera  Jag är du, när jag är jag, en utställning av Johan Thurfjell. 

Thurfjell arbetar, bland annat, med skulptur och installation; många av hans verk har en flerskiktad narrativ struktur, i vilken olika berättelser ofta går in i varandra på ett sinnrikt sätt och bildar invecklade kombinationer för att slutligen sammanfogas till helhet.

Jag är du, när jag är jag består av en serie nya arbeten som bildar en förtätad väv av omskrivna förnimmelser, av gestalter utanför tid och rum. 

Johan Thurfjell om utställningen:

”Jag tänker på åldrandet och på minnet. På kroppen som ett kärl och människans förmåga att tro. Jag tänker på det absoluta nuet, på gestalter fångade på en plats där det förflutna suddats ut och framtiden blivit ett töcken. Jag söker intuitivt motiven i materialen och släpper dem som brödsmulor när handen och tanken tar paus. En stig tar form bakom mig.”

Om konstnären

Johan Thurfjell har ställt ut i Sverige och utomlands sedan examen från Konstfack 2002. Förutom ett flertal utställningar på Galerie Nordenhake, har han haft solopresentationer på bl a Uppsala konstmuseum, Kalmar konstmuseum, Uppsala domkyrka och Eskilstuna konstmuseum. Han har medverkat i grupputställningar som Fellbach skulpturtriennal 2019, Borås skulpturbiennal 2018, Modernautställningen 2006 och Momentum Nordic Biennial 2004. Thurfjell undervisar i skulptur på Konstskolan Idun Lovén sedan 2010.

 

Recension på konsten.net

Recension i Omkonst

Recension i P1 

 

Celia Prado, curator/ konstnärlig ledare SKF