Jakob Sjöstedt, "Arrangemang av villkor", 2019.

Jakob Sjöstedt

  • 21 mar 2019 – 31 mar 2019
  • Övre galleriet

Arrangemang av villkor

Varje utställning utgör var för sig ett enskilt verk. Vagt föreställande konstruktioner byggs upp av funna och egenhändigt tillverkade objekt och föremål. Dessa fragment, eller fysiska antydningar, upprättar ett spänningsfält både mellan sig själva och det aktuella rummet. Det som vanligtvis är tänkt som ett neutralt rum aktiveras och blir snarare till en aktör i egen rätt, än en behållare för artefakter.

Stora delar av arbetet görs på plats under begränsad tid i anslutning till utställningsperioden och har en nära anknytning till det dagliga arbetet i ateljén. 

Verken illustrerar ingenting utan återger ett av flera tänkbara skeenden över tid. En serie beslut och händelser, tillfälligheter och misstag – där vad som kan betecknas som ett föränderligt, skulpturalt system tar form, likt en topografisk beskrivning av en arkeologisk fyndplats. 

Utskrifterna i utställningen är fotografier i bemärkelsen att motiven exponerats för ljus, i det här fallet av en flatbäddsskanner. När lampan tänds placeras föremålen ut längs med glaset och flyttas i takt med lampans sken. Förflyttningarna resulterar en serie märkligt oscillerande motiv som tycks erinra om effekten av speglingar i vatten, men också om tidiga fotografiska experiment med syfte att dokumentera rörelse över tid.

I viss mån förhåller sig bilderna mer till måleriets förmåga att överbrygga disparat sammanförda motiv och tekniker, än fotografiets avbildande logik. Därför kan utställningens bildmaterial ses som en av kollaget inspirerad koreografi, med alla dess överlappningar, improvisationer och tillkortakommanden och förstärker genom detta den förbindelse som finns mellan de abstraherade motiven materialet i rummet.

Under utställningsperioden hölls ett samtal mellan konstnärskollegan Sofie Grevelius och Jakob Sjöstedt att äga rum på plats, med utgångspunkt i utställningen och tankar kring vad en konstnärlig process egentligen kan vara.

Om konstnären

Jakob är utbildad vid Akademin Valand och bor och arbetar i Göteborg. Detta blir hans första separatutställning i Stockholm. Senare i vår ställer han ut på Folkteatern i Göteborg, samt är till hösten aktuell med en separatutställning på Galleri Cora Hillebrand i samma stad. Utöver sina temporära arbeten på gallerier och andra konstnärliga institutioner, återfinns Jakobs konst på Ellen Key-skolan i Göteborg, samt i en kommande gestaltning för Nacka sjukhus.

Jakob har bland annat haft separatutställningar på Galleri 54 och Galleri Konstepidemin i Göteborg, samt Skånes Konstförening i Malmö och Galleri Pictura i Lund. För dokumentationer av tidigare arbeten och mer bild och textmaterial, går det bra att kontakta honom via jakob.sjostedt@gmail.com.

 

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar.