Inger Bergström, "Omförhandling"

Inger Bergström

  • 7 mar 2019 – 17 mar 2019
  • Övre galleriet

Omförhandling

Inger Bergström visar i gallerirummet en installation med titeln Omförhandling. Här sätts äldre verk samman med nya verk och med objekt som tycks vara mitt i en process – konstnären dekonstruerar och plockar fram detaljer, målar över och förvandlar, lyfter fram och döljer.

Möbler och delar av möbler bearbetas, dessa ställs sida vid sida med ytor av tyg eller ytor som vill efterlikna tyg. En sliten bordsyta, ett köksrutigt tyg – material som kanske framstår som laddade med minnen och betydelser. Parallellt går de att se på ur ett mer formellt perspektiv: färger, former, tyngd, lätthet, blankhet, strävhet.

Den 16mars arrangerades ett samtal om utställningen mellan Inger Bergström och konstnären Petter Hellsing.

Om konstnären

Inger Bergström har en MFA från Konstfack och en filosofie masterexamen från Södertörns Högskola. Hon arbetar med individuella konstprojekt såväl som i olika samarbetsformer och har de senaste åren haft utställningar på bland annat Göteborgs konstförening, Galleri 21 i Malmö, Dalarnas konsthall och Hälsinglands museum.

Under 2017 färdigställde hon, tillsammans med samarbetspartnern Ilkka Isaksson, en större konstnärlig gestaltning för Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Inger Bergström har verkat som professor på Konstfack i Stockholm och på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg.

Hon har skrivit en masteruppsats där den konstnärliga processen undersöks och varit skribent i antologier och publikationer. Hon finns representerad vid Statens konstråd, Stockholms läns landsting, Uppsala region, Göteborgs konstnämnd m.fl.

 

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar.