Yuping Wang, "Sprout", blandteknik, 30 x 40 cm

Ingela Johansson och Yuping Wang

  • 17 apr 2023 – 2 sep 2023
  • Konstnärsbaren

Konst på KB

SKF/Konstnärshuset har glädjen att visa verk från våra medlemmar på Restaurang KB. Den 17 april öppnar vi en ny utställningsperiod med Ingela Johansson i Stora Matsalen och Yuping Wang i Lilla Matsalen.

Ingela Johansson bor och arbetar i Stockholm, är utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon har haft flertal separatutställningar och deltagit i samlingsutställningar. 

Ingela Johansson är representerad på Moderna Muséet, Göteborgs Konstmuseum, Sundsvalls Museum med flera.

Ingela Johanssons måleri konfronterar betraktaren med en mångfald av vardagliga ting. Verkligheten har sipprat in i bildrummet, men inte för att stanna där utan för att svepas om av ett poetiskt dis. Tingen verkar ha lösgjort sig från konstnärens kontroll. De fortsätter att leva sitt eget liv på dukarna. Penseln har förlöst små, lyriska berättelser utan handling. Istället är de rika på stämningar.” Texten är hämtad ur Joanna Persmans essä ”Ett tidlöst fastnaglande av tingen – om Ingela Johanssons måleri”. Läs hela texten här.

Yuping Wang (f. 1966) har konsthögskoleutbildning från China Academy of Art, Hangzhou, Kina, och en examen från Konstfack 2002.  Yuping Wang har varit verksam som bild och medialärare och har haft ett antal utställningar i Sverige och internationellt. 

Hon arbetar med ett fåtal pigment och försöker förmedla känslor och upplevelser.  Sina motiv hämtar hon vanligtvis från naturen. 

Yuping Wang vill med sina målningar locka in betraktaren genom färger och denna inbjudan är också ett sätt att föra in publiken i en djupare berättelse om den sköra balansen mellan människa och natur.