HUB 2.0

  • 6 okt 2018 – 1 nov 2018
  • Övre galleriet
  • Stora galleriet

23 konstnärer, illustratörer och fotografer ställer ut.

Utställningen HUB 2.0 är en samlande punkt för en mängd mångfacetterade kreativa uttryck som möts och berikar varandra, kontakter knyts och konstnärer får chans att nå ut till en bredare publik. Samtliga deltagare bor och verkar i Sverige. Utställningen blir en mötesplats både för konstnärerna sinsemellan, men också för utställare och publik.

Över 300 konstnärer, illustratörer och fotografer i projektet Konsten att delta; bild och form, har blivit inbjudna att ansöka till samlingsutställningen. Ett urval har gjorts av Celia Prado, konstnärlig ledare för SKF/Konstnärshuset och Björn Larsson, Lektor i fri konst på Kungliga Konsthögskolan.

HUB2.0 är ett samarbete mellan projektet Konsten att delta: bild och form och SKF/Konstnärshuset. Utställningen arrangeras för andra gången inom ramen för projektet.

Konsten att delta: bild och form skapar möjligheter för bild- och formskapare med olika bakgrund att knyta kontakter och få tillgång till nya nätverk. Projektet syftar dels till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av den svenska bild- och formbranschen, dels till att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av interkulturella, internationella nätverk och de bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade.

Konsten att delta: bild och form är uppbyggt som ett mentorskapsprogram och drivs av Konstnärernas Riksorganisation i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund och KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd). Projektet finansieras genom Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Konsten att delta är ett projekt där kollegor möts på lika villkor, där bägge parter lär av varandra och har ömsesidigt utbyte. Man matchas mot en kollega som bor i närheten, arbetar med liknande material, inriktning och frågeställningar.

Det ska inte vara beroende av var i landet du bor för att kunna fortsätta ditt skapande, det är en fråga om demokrati och yttrandefrihet. Det är viktigt att varje bild- och formskapare får möjligheten att etablera sig på sina villkor och efter sina behov. Arbete pågår därför kontinuerligt i syfte att sprida projektet nationellt.

Du anmäler dig här.

 

Medverkande konstnärer:

Rascha Ali 

Habib Alrai

Anna L Andrén 

Ali Ardalan

Amanda Cardell

Thomas Carlsson 

László Fehér 

Esperanza Guevara 

Pia Hedström  

Rabeaa Ibrahim 

Juha Joona

Sumiko Kiyohara

Fia Kvissberg

Stuart Mayes

Awni Mohamad 

Mika Ohmori 

Hasti Radpour

Romina Rebolledo

Claudia Rios

Ida Rödén

Sam Schonzeit

Serinyà

Nasrin Taghizadeh