Natalia Murobha ”Russia” in Baltimore

HUB

  • 20 jul 2017 – 20 aug 2017
  • Övre galleriet
  • Stora galleriet

Konsten att delta

SKF/Konstnärshuset är glada över att kunna välkomna projektet ”Konsten att delta” under sommaren: Utställningen HUB presenteras i Stora och Lilla Galleriet under perioden 20 juli – 20 augusti 2017.

Invigning  av Kerstin Brunnberg och performance av Ana Maria Almada De Alvarez.

Kerstin Brunnberg är journalist och tidigare vd för Sveriges Radio. Hon är ledamot i Migrationsverkets Insynsråd och är styrelseledamot i Göteborgs universitet, där hon varit gästprofessor i journalistik. Kerstin har tidigare bl.a. varit ordförande i Statens Kulturråd och tf överintendent för Statens centrum för arkitektur och design.

I utställningen deltar 47 konstnärer, illustratörer och fotografer:

Antra Agrena (Isletree Art), Ana Maria Almada De Alvarez, Carl-Johan Blomquist, Ana Bondžić, Adrianna Borucka, Ramy Chmmo, Loes Degener (meaning.coffee), Simon Donini, Philipp Gallon, Tian Gan, Christina Hallin, Iryna Hauska, Reza Hazare, Cecilia Hedlund, Helena Hildur W, Angelica Hogarth, Alex Howes, Michal Hudak, Frida Johansson, Yacop Jokhadar, Per José Karlén, Sumiko Kiyohara, Fia Kvissberg, Raul Leon Alvarez, Anneli Lindberg, Cecilia Lindborg, Emma Löfström, Douwe Mulder (meaning.coffee), Natalia Murobha, Shahrzad Nikzad, Lotte Nilsson-Välimaa, Truls Nord, Cecilia Nordstrand, Mika Ohmori, Aurora Persson, Lamie Saif, Sam Schonzeit, Serinyà, Anna Shamzini Dorodjinskaya, Lena Svedjeholm, Nasrin Taghizadeh, Martin Thelander, Elisabeth Ubbe, Emma Virke, Thomas Wahlström, Christopher Williams, Zaria Zardasht

Verkförteckning (PDF)

Katalog (PDF)

 

Om HUB

De konstnärer, illustratörer och fotografer som är med i projektet Konsten att delta; bild och form, bjöds in för att medverka i en grupputställning på Konstnärshuset under sommaren 2017.

Gensvaret blev stort och anmälningarna strömmade in – 47 konstnärer kom att få möjlighet att presentera sina verk i Stora respektive Lilla Galleriet. På grund av det stora intresset utvidgades utställningen dessutom till att omfatta även foajé och trapphallar. Urvalet gjordes i samarbete mellan Celia Prado, konstnärlig ledare för SKF/Konstnärshuset och Ola Öhlin, projektledare för ”Konsten att delta”.

Utställningens namn är ”HUB” – en samlande punkt där en mängd mångfacetterade kreativa uttryck strålar samman, skilda kulturyttringar möts och berikar varandra, kontakter knyts och konstnärer får chans att nå ut till en bredare publik. Samtliga deltagare bor och verkar i Sverige. Utställningen blir en mötesplats både för utställarna sinsemellan, men också för utställare och publik.

För SKF/Konstnärshuset: Celia Prado

För Konsten att Delta: Ola Öhlin

Om projektet Konsten att delta

Konsten att delta: Bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska bild- och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade.

Projektet är en plattform för samverkan mellan bild- och formskapare, institutioner, organisationer, föreningar m.fl. Projektet kommer att arrangera regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet. Med projektet ges möjlighet för etablerade bild- och formskapare att bli mentor/kollega för en person inom samma bransch och därigenom utöka sina nätverk.

Projektet bygger vidare på erfarenheter från tidigare arbete. Under 11 år  har projektledare Ola Öhlin arbetat framgångsrikt med yrkesrelaterade integrationsprojekt inom bild- och formområdet i Östergötland och Sörmland.

Läs mer om Konsten att Delta HÄR

 

Konsten att Delta genomförs med stöd från:

Postkodlotteriet: Kulturstiftelsen

Konsten att Delta, samarbetspartners:

KRO/KIF (Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare)

IC. Illustratörcentrum

KLYS

ST (Svenska Tecknare)

Svenska Fotografernas Förbund