Malin Pettersson Öberg, "Unexpected and Unforeseen", stillbild från video (2024)

Hiroko Tsuchimoto, Malin Pettersson Öberg och Kristina Bength

  • 13 apr – 4 maj
  • Övre galleriet

En förlamning av ens inre känsla för riktning

Övriga öppettider: ons-lörd kl. 12-16
Stängt 1 maj

Lördagen den 20 april kl. 13.00 kommer Tsuchimoto att hålla performancet The difference between plants and animals is not qualitative, but only quantitative (2024) som reflekterar över växtlivets inre värld och kontrasterar perspektiv på växtmetamorfos. Performancet följs av ett samtal mellan de tre konstnärerna.

I utställningen En förlamning av ens inre känsla för riktning visar konstnärerna Hiroko Tsuchimoto, Kristina Bength och Malin Pettersson Öberg arbeten med utgångspunkt i den japanske författaren Kôbô Abe. Kôbô Abe (f. 1924 i Tokyo) var verksam under efterkrigstiden i Japan, och hans romaner karaktäriseras av en experimentell, absurd stil genom vilken existentiella och samhällskritiska teman
undersöks.

Hiroko Tsuchimoto har i utställningen intresserat sig för Kôbô Abes novell Dendorocacalia (1949) som kopplar samman botaniskt liv med Japans koloniala modernitet. I novellen förvandlas huvudpersonen Mr. Common till arten Dendrocacalia crepidifolia från Boninöarna, en plats för kolonisering, militarisering och ockupation sedan mitten av 1800-talet. I slutet av berättelsen samlas den förvandlade växten in och visas i ett växthus i en statligt ägd botanisk trädgård. I videoverket Undesireable Kisses (2023) relaterar Hiroko Tsuchimoto till Abes förhållningssätt till botanisk subjektivitet. I en serie teckningar med titeln Following the Threads (2024) mediterar hon över omgivningens rotfasthet genom den repetitiva och långsamma praktiken att teckna. Naturen står inte i människans tjänst i teckningarnas spontant intrasslade väv.

Malin Pettersson Öberg aktiverar Abes existentiella och samhällskritiska blick i en ny videoessä, Unexpected and Unforeseen (2024), där hon reflekterar över pandemins och postpandemins samhälle. Hur kan vi förhålla oss till den osäkerhet som råder, och finns det något användbart i det oväntade och oförutsägbara? Med hjälp av författare som Abe (1976), Rebecca Solnit (2005) och Nassim Nicholas Taleb (2007), samt i buddhistiska tankeströmningar som återspeglas i den japanska konstformen Ukiyo-e (1661), tänker hon vidare kring omvända rörelser och upplevelsen av isolering och brist på kontroll. Även i den pågående bildserien Vikta blad (2023-) knyter Pettersson Öberg an till dessa teman. Målningarna visar former och strukturer i papper, textil, grenar eller fjädrar, som hon fotograferat under resor i Asien och Europa åren före pandemin.

Kristina Bength har med utgångspunkt i Abes roman Kartongmänniskan (1976) utvecklat en serie akvarellmålningar (2020-2021). Vissa av dem befinner sig på insidan av en kartong av akvarellpapper, endast synliga genom kartongens perforerade handtag. Målningarna föreställer en artificiell undervattensmiljö, modeller av fiskenät som bildar olika rumsligheter, i förseglade vitriner. Målningarnas titlar består av meningar från Abes verk så som Jag antar att en fisk mycket väl kan drunkna i luften genom att falla i motsatt riktning, uppåt, mot himlen. I Abes Kartongmänniskan (1976), drar berättarjaget sig tillbaka från samhället genom att börja leva sitt liv iklädd en kartong. Kartongen har ett titthål genom vilket denne kan observera omvärlden, men också obemärkt fotografera den.

Om konstnärerna:

Hiroko Tsuchimoto (f. 1984 i Hokkaido) är bildkonstnär som genom egna observationer och tolkningar av spår och upprepningar i vardagen i form av audiovisuellt material, dialog, teckning, performance, taktila installationer, promenader eller trädgårdsarbete skapar sammanhang för deltagande i olika typer av rum. Hennes projekt tar upp koloniala föreställningar om naturen och konstruktionen av annorlundaskap (otherness) och motsätter sig imperialistiska motiv och de inneboende dikotoma perspektiv som ärvts från västerländsk kultur. Med hjälp av medarbetare, både mänskliga och mer än mänskliga sammanväver hon berättelser om dåtid, nutid och framtid. Tsuchimoto är utbildad på Musashino Art University iTokyo (BA), Konstfack (MFA) och St. Lucas School of Arts Antwerp (MA).

Malin Pettersson Öberg (f. 1979 i Falun) är verksam som konstnär och filmskapare. Hon undervisar på Nyckelviksskolan i Stockholm och är utbildad vid Institutionen för Konst på Konstfack (MFA). Öbergs narrativa filmer, bilder och installationer är grundade i en uppriktig nyfikenhet och ett engagemang i den omgivande världen, genom tvärvetenskapliga kunskapsutbyten. Hennes djupgående undersökningar behandlar ofta existentiella, sociala och politiska frågor, som den komplexa stadsplaneringsprocessen i en stad som Stockholm och hur den påverkar sina invånare. I december 2023 publicerades hennes och Mikaela Steby Stenfalks antologi Modellarkivet – Ett vittne till staden (Arvinius + Orfeus Publishing), som tar sin utgångspunkt i Öbergs film Modellarkivet från 2017 och i en utställning på ArkDes 2018.

Kristina Bength (f. 1984 i Falun) är verksam som konstnär. Hon undervisar på Nyckelviksskolan och är utbildad på Valand Konsthögskola (2005-2008). Kristina Bengths akvarellinstallationer undersöker både döljande och visande. Målningarna kan framträda liggandes på sängar som patienter i en sjukhussal, såväl som genom ett litet kikhål i målningarnas perspektivpunkt i en sluten hexagon. Det som tjänat som åtkomstpunkt för dessa undersökningar är arkivet, och i sitt arbete försöker Kristina Bength veckla ut arkivets material genom den måleriska processens tolkningar och i rumsliga installationer. Så framträder nya berättelser. I flera tidigare samarbeten har utgångspunkten som nu varit en litterär text. I september 2023 visades hennes separatutställning Inverse Horizons på Galleri Flach i Stockholm.

Läs intervju i C-print!

Den här utställningen får stöd från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.