Hanna Husberg, ur utställningen "On Noticing Air", 2019.

Hanna Husberg

  • 29 aug 2019 – 15 sep 2019
  • Övre galleriet

On Noticing Air

Svenska Konstnärernas Förening har glädjen att presentera en nyproducerad utställning av konstnären Hanna Husberg. 

Hanna Husberg om On Noticing Air:

”Jag har alltid varit intresserad av människans förhållande till sin omvärld och kom därför småningom att arbeta mer specifikt med luft och atmosfär.

Luften är det som alltid omger oss var vi än befinner oss, luftens osynlighet och svårgreppbarhet gör att den varit ett intressant fenomen såväl för vetenskap som för konst.

Luft är gränsöverskridande på alla tänkbara sätt, vilket även har lett mig till tvärdisciplinära projekt och samarbeten.

Human Meteorology, det första verket jag gjorde som specifikt tog upp frågor kring luft och atmosfär, undersökte människans förhållande till vädret och behovet att tämja det genom allt från ritualer till vädermodifikation.”

On Noticing Air är en performativ utställning som ger luft en konkret roll genom dess materialitet och performativa karaktär. En egen mikro-värld i konstant förändring under utställningsperioden som är beroende av de specifika luftförhållandena inomhus.  

”Så ovan som nedan”, var det sagt – Alkemins, miraklens princip om ett evigt kretslopp – och On Noticing Air är ett småskaligt, konstnärligt forskningsprojekt som påminner om det nödvändiga deltagande i det lilla för att miraklet ska ske.

Om konstnären

Hanna Husberg har varit representerad, bland annat, i Black Sesame Gallery, Beijing; Galleri Box, Göteborg; Kunst Haus Wien; Nikolaj Kunsthalle, Köpenhamn; Rauma Biennal Balticum; CEAAC, Strasbourg; ICI, Berlin; Gulbenkian Next Future Programme och Maldivernas Paviljong, 55e Venedig Biennalen.

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF 

PROGRAM On Noticing Air

31.8.2019 15.00h 

Human Meteorology 2019, lecture-performance, 20 min

Genom att kartlägga hur människan genom alla tider försökt kontrollera och ändra på vädret, utforskar Human Meteorologyvårt förhållande till luften vi andas och atmosfären som omger oss, liksom mänskliga förhoppningar och rädslor inför vädermanipulation och klimatförändringar. Denna lecture performance bygger på ljudspåret från den rumsliga installationen och använder sig av audiovisuella element samt bildspel för att berätta en historia om mänsklig meteorologi.

 7.9.2019 15.00h

This new air, the one we talk about a lot 2018, lecture-performance, 20 min
Framförd av Hanna Husberg, utvecklad i samarbete med Agata Marzecova

I skärningspunkten mellan filosofi, politik, vetenskap och levd erfarenhet används ljudinspelningar, audiovisuella element och intervjuutdrag för att föra fram vissa av Peking-luftens kulturella och politiska aspekter. Genom att införliva lokala skildringar och berättelser med nya vetenskapliga och tekniska representationer, liksom även med befintliga föreställningar om luft, spekulerar lecture-performancen om effekterna och följderna av förändrade miljöföreställningar. Samtidigt förmedlar den känslan av attdessa ståndpunkter varken är oskyldiga eller oproblematiska.


Poetics and Politics of Noticing Air: Imaginaries, Data, Infrastructures

Offentlig diskussion om konst och vetenskap i samarbete modererad av Agata Marzecova

I vårt långsiktiga samarbete, mellan bildkonstnär och forskare inom ekologi, fotografi och mediastudier, undersöker vi genom platsspecifika fallstudier luft som ett naturkulturellt och teknoekologiskt fenomen i centrum för medial, vetenskaplig och teknisk förmedling. En spekulativ omvärdering av luft kräver kritiskt engagemang med perception, representation och materialitet.

Tvärvetenskaplighet är varken något naturligt eller automatiskt och kräver experiment mellan olika metoder, språk och kunskapssätt, inklusive materiella undersökningsformer. Genom frågor kring hur vi kan undvika att instrumentalisera konst som visualiseringssätt, eller reducera vetenskap till en dataproducerande maskin, kommer den publika diskussionen att kritiskt reflektera kring naturkulturella frågeställningar som väsentligen är sammankopplade med genus och maktstrukturer samt sociala ojämlikheter.

LÄS MER: PDF