Fredrik Helander, "Konstnär okänd", installationsvy

Fredrik Helander

  • 18 mar 2017 – 20 apr 2017
  • Stora galleriet

Konstnär okänd

Vi har glädjen att presentera Fredrik Helanders omfattande och platsspecifika separatutställning ”Konstnär Okänd”.

”Konstnär okänd” börjar med att Fredrik Helander köper ett kompetent utfört abstrakt konstverk av en okänd konstnär på en auktion. Konstverket var billigt p.g.a. den okända identiteten, det fanns dock en signatur – OP. Konstverket väckte tankar hos Helander; Hur värdesätter vi konst och vad betyder en känd identitet? Vem var konstnären? Hur levde och verkade hen? Hur kom verket till?

Dessa obesvarade frågor kring OP driver Helander att forska vidare i hens konstnärskap, familj, vänkrets, utbildning och karriär. Fredrik återskapar en fiktiv men verklig livsbakgrund och ett konstnärligt sammanhang åt OP. Hen visade sig vara en internationell samtidskonstnär inspirerad av kubism, suprematism, konstruktivism och även realism i slutet av karriären.

I ”Konstnär okänd” följer vi OP från födseln i Malmö 1899 tills hen försvinner ur historien 1937 i Moskva. Utställningen berättar om OP och visar en retrospektiv med ett fyrtiotal verk samt OP:s återskapade ateljémiljö i Stockholm 1936.

Om konstnären 

Efter sin examen vid Konstfack i Stockholm 2001 har Fredrik Helander ställt ut i separat- och grupputställningar. Han har samarbetat med konstnärer, formgivare och arkitekter i gemensamma projekt och kurerat utställningar.

Recension i SvD.

Celia Prado, konstnärlig ledare/curator SKF