Felix Gmelin, "Det du ser och det du läser är inte det som händer", (installationsvy). Foto: SKF/Konstnärshuset

Felix Gmelin

  • 15 jan 2021 – 30 jan 2021
  • Stora galleriet

Det du ser och det du läser är inte det som händer

SKF/Konstnärshuset har glädjen att presentera Felix Gmelins utställning Det du ser och det du läser är inte det som händer. Titeln är ett översatt citat av Donald Trump från en av den förre presidentens många och långa tirader om media. 

 Gmelin har organiserat sin utställning utifrån en närmast surrealistisk logik, vilken utgår från en kammarensemble framför sin dirigent. Besökaren kommer in bakom dirigenten och möts av  nio notställ i en båge, en så kallad nonett, med 1,5 meter mellan varje “kammarmedlem” men istället för noter är målningar och texter utplacerade på varje ställ. 

 Installationen speglar vår samtid med inspiration hämtad från det vi dagligen konfronteras med i sociala medier, tv, tidningar och ute i det offentliga rummet. Felix Gmelins verk liknar memes på internet och fångar de kriser, företeelser och rörelser som kännetecknar det nya 20-talet: klimatkrisen, BLM, #metoo, foliehattar, cancel culture och covid-19. 

 

Skribenten och curatorn Nora Arrhenius Hagdahl har bjudits in för att skriva utställningstexten med titeln Vem är det som sa någonting egentligen?, som kan läsas här.

 

Med stöd från Kulturrådet och Stockholms stad.