Eva Koch, "On a Line", 2016. Foto: Presentationsdesign.

Eva Koch

  • 15 okt 2016 – 13 nov 2016
  • Övre galleriet
  • Stora galleriet

On a Line

Utställningen invigs av Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor i konsthistoria och rådgivare vid Stockholms Universitet.

SKF/Konstnärshuset har glädjen att presentera Eva Kochs omfattande soloutställning On a Line som består av tre videoinstallationer: Den drömmen om fred (2016), Fredsduvor (2016) samt Evergreen (2006). Utställningen väver samman tio års arbete från ett konstnärskap karaktäriserat av visionen om en värld där människan står i centrum.

Eva Kochs installationer gestaltas oftast utifrån en specifik plats, såväl i det offentliga rummet som i gallerisammanhanget.

Ett återkommande tema i ett flertal av Eva Kochs arbeten är den anonyma individens upplevelser och minnen betraktade utifrån kollektivets perspektiv. Drivkraften att kommunicera mänskliga erfarenheter vilka kan delas av flera, är närvarande i Eva Kochs bildspråk, ett bildspråk som präglas av sinnlighet och ett starkt berörande universellt tilltal.

I utställningen On a Line har videoinstallationerna Den drömmen om fred och On a Line specifikt anpassats till Konstnärshusets utställningslokaler. Bägge installationerna har premiär i Sverige. Parallellt med utställningen på Konstnärshuset visas de i en annan utformning på Cisternerne i Søndermarken, Köpenhamn fram till den 31 november 2016.

 On a Line tar sin utgångspunkt i installationen Den drömmen om fred som visas i Stora Galleriet. Verket visar filmsekvenser av vallmofält – återblickar från första världskrigets slut – samt svartvita filmsekvenser från 30-talet till nutid av barn i olika länder som leker samma lekar alltmedan bomber faller och röda blommor gror på leriga slagfält.

I On a Line står vita duvor på rad, vaktar och betraktar det som sker eller fladdrar fritt i ett drömskt gränsland mellan symbolik och verklighet, mellan krig och en dröm av fred.

Evergreen skildrar en form av grupptryck och det grymma i att utesluta ett barn från leken. Handlingen utspelas med Färöarnas vackra landskap som bakgrund. Valet av miljö är här delvis självbiografiskt. Mobbning kan ske var som helst.

Evergreen har filmats i en enda exakt cirkulär tagning och inringar, på ett arketypiskt sätt, minnet av liknande situationer, vilka utspelats i andra sammanhang under våra liv.

Om konstnären

Eva Kochs verk har bland annat visats internationellt på Venedigbiennalen Arsenale och Danska Paviljongen, Italien; Sydneybiennalen, Australien; Tel Avivs videokonstbiennal, Israel; Statens Museum for Kunst och Ny Carlsberg Glyptotek i Danmark.

Celia Prado curator/Konstnärlig ledare SKF

 

Tack till:

Presentationsdesign AB (bildredigering och installation)

Utställningen On a Line har producerats för Konstnärshuset med stöd av Kulturrådet.