Erik Aalto och Tora Schultz Larsen, detaljbilder "Split Screen".

Erik Aalto och Tora Schultz Larsen

  • 23 apr 2021 – 8 maj 2021
  • Stora galleriet

Split Screen

Split Screen möts vi av ett inomhuslandskap av skulptur. Ena sidan består av verk som svänger mellan individen och ett större kollektivt fokus och på andra, ett system som påverkar den enskilde. Tillsammans skapar de upplevelsen av en hermeneutisk cirkel där förståelsen av helheten gror vid varje verk. Erik Aalto och Tora Schultz Larsen utgår från artefakter, deras symbolik och betydelse för att kommentera på samhälleliga institutioner och strukturer. Genom detta kommer de närmare ideér kring standardisering/stereotyper, arbete och ideal. Curators för Split Screen är Ashik Zaman och Alida Ivanov.

Utställningstext av curatorerna finns här.

 

Med stöd från Kulturrådet och Stockholms stad.