Linette Tran, "Bored and Breathing Banana". Foto: Konstnären.

Counterfeit Glitch

  • 28 okt 2023 – 25 nov 2023
  • Stora galleriet

Annika Larsson, Carrie Chen, Linette Tran och Oscar Häggström

Stora galleriet
Counterfeit Glitch

Övriga öppettider: 1- 25 november, onsdag-lördag 12-16

Annika Larsson, Carrie ChenLinette Tran och Oscar Häggström
Curator: Ashik Zaman och Alida Ivanov

I utställningen Counterfeit Glitch möts konstnärerna Annika Larsson, Carrie Chen, Linette Tran och Oscar Häggström med verk som tar sikte på avståndet och närmandet av verklighet och simulering.

När Annika Larsson för idag 20 år sedan skapade verket New Gravity fanns det en förnimmelse om att maktens rum hade börjat skifta bort från den traditionella bilden av mannen i kostym till en anonym individ med fingrarna på ett tangentbord och i sin besittning den nya virtuella människan. En nästintill profetisk klarsynthet tycks ha funnits då om hur avatarer i en då fortfarande framtid skulle komma att substituera oss, i handlanden med verkliga konsekvenser i den fysiska världen. 

Carrie Chen’s Primavera 春 överlappar tid genom ett existensfilosofiskt verk som utgör ett självporträtt där versioner av konstnären från både en svunnen tid och framtid möts i harmoni och samklang. Tankarna förs till ett slags traditionellt men rörligt landskapsmåleri där en kropp som konsthistoriskt sett inte fått förekomma nu äger betraktarens blick.

Linette Trans verk blir en fysisk återgivelse av ett hack eller glitch. Hon använder sig av färger och former som vi ser i våra bildflöden men som sedan klipps upp och sys samman till en ny helhet. Hon använder en traditionell lappteknik med både egna tryckta tyger och annat och skapar en vågig rörelse. Det största och ett av de minsta verken i utställningen tar båda sin form av en pool. Tankarna förs till David Hockneys ikoniska California pooler, som fångar en idyllisk värld av ljus och öppenhet medan Trans pool kommer med en skylt som säger att poolen är stängd. 

Oscar Häggström visar två verk i utställningen. Båda verken utgår från den mänskliga kroppens potential och begränsningar. Döm mig är en tvåkanalig video som var en del av ett större projekt  som grundar sig i besök onkologavdelningen på NUS efter en tids sjukdom 2017. I det här verket skildras händelseförloppet och visar på olika sätt kroppen behandlas, animeras och kanske optimeras. Häggström tittar på många sätt på inverkan av potentiell automatisering, en maskin blir inte sjuk helt enkelt. Är det att föredra?

Som vi vet ger den moderna tekniken upphov till oro såväl som möjligheter gällande en framtid, men ger också utrymme att återskapa det som hör det till förflutna eller omtolka det som redan har gått förbi. 

SKF/Konstnärshuset har stöd från Kulturrådet och Stockholms stad.

Om konstnärerna

Annika Larssons arbete undersöker det intrasslade förhållandet mellan makt, kunskap, förkroppsligande, affekt och visualitet inom våra digitala och fysiska världar. Hon är intresserad av tillfälliga men meningsfulla gester och ritualer av kroppsspråkiga beteendemönster som döljer eller utmanar hierarkiska sociala maktstrukturer. Hennes verk har visats internationellt på institutioner såsom Museum für Gegenwartskunst, Basel; Fundacion la Caixa, Barcelona; Le Magasin, Grenoble; Kunsthalle Nürnberg, Nürnberg; ICA-Institute of Contemporary Art, London; ZKM, Karlsruhe; Moderna Museet, Stockholm; S.M.A.K., Gent och Musac, Lyon. Hon har deltagit i biennaler som 49:e Venedigbiennalen, 8:e Istanbulbiennalen och 6:e Shanghaibiennalen för att nämna några. Larsson bor och arbetar i Berlin. Sedan 2018 leder hon det konstnärliga forskningsprojektet ”Non-knowledge, Laughter and The Moving Image”, finansierat av Vetenskapsrådet och gjort i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Stockholm och HFBK Hamburg.

Oscar Häggström (f. 1993, Göteborg, Sverige) är en konstnär/animatör baserad i Malmö, Umeå och Stockholm. Han tog examen från kandidatprogrammet i fri konst vid Akademin Valand, 2020 och masterexamen från Umeå Academy of Fine Arts, 2022. Animationen har alltid varit grunden i Oscar Häggströms konstnärliga praktik. Med hjälp av animation berättar han historier för att försöka närma sig, analysera och förstå vår samtid. Hans verk har ställt ut bland annat i Matsudo i Japan, Tegnerforbundet, Oslo, GSA Gallery, Stockholm, NEVVEN i Göteborg och Alta Art Space i Malmö. 

Carrie Chen är en konstnär bosatt i Los Angeles. Hon har tagit en kandidatexamen i praktisk filosofi och konsthistoria från NYU och erhöll en masterexamen i Design Media Art vid UCLA, 2022. Carrie Chen arbetar med datoranimering (CGi-animering), spelmotorsimulation och installation för att utforska hur digital figuration kan utgöra ett  både poetiskt och multidimensionellt verktyg för att uttrycka företeelser om hybriditet, representation, tid och minne. Genom att tillbringa tid mellan USA och Kina, utgår Carrie Chens konstnärliga praktik ofta från icke västerländska ontologier och narrativ samtidigt som hon genom konsten dekonstruerar och omförhandlar sin relation till att ha en flerkulturell identitet.

Hon var 2024 års mottagare av STRP Award for Creative Technology och utnämndes som 2024 Emerging Curator at Los Angeles Contemporary Exhibitions (LACE). Hon har ställt ut och talat internationellt på institutioner som Vellum LA, X Museum (Beijing), CalArts (Santa Clarita) och Otis College of Art and Design (Los Angeles). Hon är adjunkt/assisterande professor vid USC Media Arts + Practice (University of Southern California, Los Angeles) och även föreläsare vid Parsons Design and Technology (New York).

Linette Tran (f.1990, Eskilstuna) är en textilkonstnär bosatt och verksam i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i konst (2017) och en masterexamen (2022) i konsthantverk, båda från Konstfack. Hon arbetar främst med lappteknik där hon omvandlar tekniken till en mjuk yta fylld av rörelse, en upptäcktsfärd. Linette använder sin hantverksskicklighet för att materialisera sin förtjusning och besatthet kring det oftast vardagliga, lätta och förbisedda. I Counterfeit Glitch visar hon sin kurviga lappteknik i verk som innehåller spridda känslor, utgångspunkter och associationer. I hennes senaste verk blandas rörelse med fruktkorgar, nederlag och njutning.