Cecilia Parsberg.

Cecilia Parsberg

  • 19 apr 2018 – 13 maj 2018
  • Stora galleriet

EMOH

Utställningen invigdes med dans av Anna Westberg & Per Sacklén. 

SKF/Konstnärshuset har glädjen att presentera ”EMOH”, en nyproducerad utställning av Cecilia Parsberg.

”EMOH” utgörs av en serie bilder i fotografisk teknik och är ett urval av Parsbergs arbete under de senaste sjutton åren som aldrig visats tidigare. Det är konstnärens första icke konceptuella utställning på tjugo år.

Cecilia Parsbergs konst formuleras ofta kring det existentiella, politiska och estetiska; om vad som kan framkalla tysta överenskommelser om vilka bilder vi delar när vi lever under likartade betingelser. Om yttre och inre spegelvända, skeva verkligheter och innebörd som i ordet EMOH | HOME.

Parsberg beskriver det som:

”…Jag går runt i Huset; kapitel efter kapitel, rum efter rum, korridor efter korridor.

I huset rasar tak och väggar, det är något som ska visualiseras.

Huset är en struktur där liv levs och inrättas. Eller är det levandet som avgränsar aktiviteter och ger upphov till huset? Liv som separerats av en tänkt struktur kan också sammankopplas av en levd struktur i en förhoppning om något annat.”

Om konstnären 

Cecilia Parsberg har en PhD i Fri konst och är lektor i konst och bildgestaltning vid Karlstads universitet. 1999-2002 var hon Gästprofessor på Konsthögskolan, Umeå universitet samt på Witwatersrand University i Johannesburg.

Parsbergs konstnärliga praktik spänner mellan forskningsprojekt och utställningar i olika sammanhang, hennes konst har visats på bland andra Tate i London, på Moderna Museet, National Museum samt Magasin 3 i Stockholm.

Mer information finns på Cecilia Parsberg hemsida, här.

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF