Carl Michael von Hausswolff & Michael Esposito

Carl Michael von Hausswolff & Michael Esposito

  • 7 mar 2019 – 31 mar 2019
  • Stora galleriet

MATTERGY

Svenska Konstnärernas Förening har glädjen att presentera MATTERGY, en nyproducerad kollaborativ utställning av konstnären och tonsättaren Carl Michael von Hausswolff (SE) och forskaren Michael Esposito (USA).

MATTERGY är ett komponerat ljud- och bildverk bestående av ett flertal platsspecifika ljudupptagningar i Konstnärshusets lokaler; materialet ligger till grund för en diskussion om existerande röster från andra sidan, spöken mm – EVP (Electronic Voice Phenomena) – men fokuserar främst på det faktum att det givna kanske inte är så självklart.

I utställningen visade även att visas andra ljudregistreringar från olika platser i världen som till exempel Mexiko, Mallorca, Kroatien m.fl.

”Electronic Voice Phenomena (EVP eller Elektroniskt röstfenomen (ERF), är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse elektronisk utrustning som kassettband, minidisc, dator etc. Inspelningarna har för avsikt att få kontakt med väsen från andra dimensioner, i en (åtminstone till synes) övernaturlig mening. Fenomenet uppges yttra sig så som röster, viskningar, ord eller fraser på inspelningarna.” Ur Wikipedia

Om konstnärerna

CMVH har ställt ut tidigare bland annat på Moderna Museet, Lunds Konsthall, deltagit i internationella konstsammanhang och biennaler som Venedig, Moskva, Istanbul, Dokumenta Kassel samt utgivit ett 30-tal LP- och CD-skivor.

Michael Esposito är ljudkonstnär och forskare inom EVP. Han har utgivit en mängd grammofonskivor och DVD filmer med sina resultat. Esposito har samarbetat med andra konstnärer som Leif Elggren, Adi Newton, Scanner och Kevin Drumm.

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF