Carina Moberg-Eyre, Gula huset Ingemar, akryl på duk, 30 x 30 cm. Beskuren bild.

Carina Moberg-Eyre och Kristoffer K. Jeglinski

  • 26 sep 2022 – 12 nov 2022
  • Konstnärsbaren

Konst på KB

SKF/Konstnärshuset har glädjen att ställa ut verk från våra medlemmar på Restaurang KB. Carina Moberg-Eyre visar sina verk ut i Stora Matsalen och Kristoffer K. Jeglinski i Lilla Matsalen.

Carina Moberg-Eyre är bildkonstnär utbildad på Kyrkeruds estetiska folkhögskola, Konstfackskolan och Konsthögskolan.

”Några dagar efter en intensiv arbetsperiod med avslutande utställning med vernissage, blev hjärnan tom! Kom på att jag skulle måla motiv jag inte brukar måla , se om jag kunde! Började med DACA, ett litet projekt med min son Daniel och hans foton. Övergick till att titta på vänners foton på FB. Frågade om det var ok att tolka bilderna. Och fick bilder från vänner som tyckte jag skulle testa att måla deras. Sedan kom några drömmar jag fick från närstående. Nu avslutar jag projektet med denna visning! Ett av de roligaste och friaste projekt jag arbetat med!”

Kristoffer K. Jeglinski arbetar främst med måleri och objekt och är verksam i Stockholm. Han är utbildad på Konstfackskolan och Konsthögskolan i Stockholm.

”I en tid då den dominerande idén om konsten handlar om koncept och sökande efter intellektuellt djup och akademiskt allvar söker jag mig mot måleriet. Jag målar. Ofta och mycket. Måleriet skapar sitt språk. Du kan stanna här, i måleriet. Det handlar om att samtala med den Andre. Alltså, samtal om konsten och om verklighetens verklighet. Samtal om att reducera, om att förenkla. Upprepningar. Förflyttningar av betydelser och repetitioner.”