Arne Widman, "Powerful Spring". Foto: Arne Widman.

Arne Widman, Olga Pedan, Roger Hansson, Francine Agbodjalou

  • 13 jan 2022 – 5 feb 2022
  • Stora galleriet

Barbara, words don’t come easy…

En konstscen består ofta av olika noder av konst och konstnärer vars vägar kan korsa men ibland också verka alldeles oberoende av varandra. En ambition med 2022 års program i Stora Galleriet är att luckra upp avstånden och förena i sammansättningar, mellan konstnärer och rum, vilka möjligen kan förefalla överraskande just för att de annars inte låter sig hända så ofta. Ett ledmotiv för året som delvis påbörjades redan under förra är ”dialoger”. Titeln till den aktuella utställningen kommer sig av att en ganska bortglömd låt av F.R David spelades i en av de deltagande konstnärernas ateljé. Barbara i titeln är vidare en flört med en faktisk Barbara; inte Streisand, utan den modernistiska skulptörikonen Barbara Hepworth. Vi tänker att titeln signalerar den lustfylldhet vi eftersträvar i vårt arbete, genom att associera fritt med referenser, både inom och utom konsten, och med beaktande av diverse konstuttryck, bortom ”sedvanliga” gränser.

Arne Widman, Olga Pedan, Roger Hansson och Francine Agbodjalou ställer ut i Stora Galleriet. Utställningen curerad av Alida Ivanov och Ashik Zaman.

Text skriven av Ashik Zaman.

Sebastian Johans på DN har recenserat årets första utställning. Läs texten här.

 

SKF/Konstnärshuset har stöd från Kulturrådet, Stockholms stad och Sveriges konstföreningar.