Anna Ridderstad, "Rening III", 2016

Anna Ridderstad

  • 3 sep 2016 – 2 okt 2016
  • Övre galleriet

Rening

Rening av Anna Ridderstad är en nyproducerad utställning omfattande foto, film och objekt. Ridderstads arbeten är ofta platsspecifika och av fysisk karaktär.

Utgångspunkten för Rening är Konstnärshusets Lilla Galleri – ett vitt rum på tredje våningen i ett historiskt laddat hus. Filmmaterialet innehåller bland annat bilder från ett av Stockholms reningsverk.

Rening vill återspegla olika förhållningssätt till renhet, vår längtan efter en ren kropp och en ren själ. Utställningen reflekterar också kring vattnet som bärare av hygieniska ideal.

Rening vill undersöka människans besatthet av det rena. Utställningen berör gränsöverskridande ideal som vår strävan efter det perfekta, och begreppet En sund själ i en sund kropp/Mens sana in corpore sano (Decimus Junius Juvenalis, fortare. Rom ca.130 e.Kr).

Föreställningar om möjligheten till en sund själ i en sund kropp är idag minst lika starka som tidigare, oavsett förändrade ritualer och uttryck.

Ett återkommande tema i Rening är människans försök att kontrollera sin värld med hjälp av avgränsningar, parat med en längtan efter att bli hel, men ingen människa är endimensionell, det spretiga och det smutsiga – det är det som liknar liv.

Anna Ridderstad, f. 1976, har varit verksam inom den konstnärsdrivna scenen sedan hon gick ut Konstfack 2006. Bl.a. har hon drivit projektet En annan ordning på Konsthall C, och gjort separatutställningar för Konstepidemin och Galleri 54 i Göteborg.

Anna Ridderstads Rening på Konstnärshuset/SKF är hennes första separatutställning i Stockholm.

 

Celia Prado curator/konstnärlig ledare SKF